Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

Print Friendly, PDF & Email

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție vacante de consilier superior – Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari  la Direcția Programe și Dezvoltare Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași.

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari la Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 01.08.2017, ora 11,00 – proba scrisă și 03.08.2017, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane  Salarizare, telefon 0242311005  interior 111.

 

                                          PRIMAR,

                        DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Primăria Municipiului Călăraşi scoate la concurs functii publice de executie

lun iul. 3 , 2017
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor  publice de execuție vacante  de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios, consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratură, Arhivă și Servicii Interne, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Relații Publice […]