Primaria Comunei Dichiseni / Anunț licitație publică

Print Friendly, PDF & Email

Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, strada Lichirești, nr. 72, Județul Călărași, organizează licitație publică, în vederea închirierii / constituirii superficiei, pentru următoarele suprafețe de teren, proprietate privată a Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 și Legea 287/2009  privind Codul Civil, astfel:

  1. Teren extravilan în suprafață de 5095 mp, situat în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Județul Călărași;
  2. Teren extravilan în suprafață de 5051 mp, situat în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Județul Călărași;

LICITAȚIA va avea loc in data de 26.01.2018, la sediul Primariei Comunei Dochiseni, la orele 1300.

Pretul de pornire al licitației este cel prevăzut în caietul de sarcini pentru fiecare dintre cele 2 terenuri.

Prețul de cumpărare a Documentatiei de Atribuire ( Caietului de Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru participare la licitație este în cuantum de 14 lei și se vor achita la Casieria Primariei Comunei Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de 26.01.2018, orele 11:00.

Relatii suplimentare la nr. de telefon: 0242/313.637– Sediul Primăriei Dichiseni.

 

Primar

Iulian RADU

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Primaria Călărași/ Program Sărbătoarea Bobotezei 2018

joi ian. 4 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Primăria Municipiului Călărași organizează, și în acest an, pe 6 ianuarie, Sărbătoarea Bobotezei, care va avea următorul program: 08.00 – 10.00 – Oficierea Sfintei Liturghii la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (Volna); 10.00 – 10.30 – Deplasarea suitei oficiale în Parcul Central situat pe […]