Primăria Călărași- Investiţii de peste 470 miliarde de lei vechi, în 2016

foto primaria calarasiLa finele lunii ianuarie, în cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Local Călăraşi,  fost aprobat, cu unanimitate de voturi, bugetul local pe 2016.

Bugetul propriu al municipiului Călăraşi, de venituri şi cheltuieli, se ridică la  132 de milioane de lei.

Pentru învăţământ a fost alocată suma de peste 45  milioane de lei 
La capitolul ,,Învățământ”, suma aprobată a fost de 45,651 milioane de lei.

Au existat şi amendamente formulate de  consilierii locali:

Viceprimarul Marius Dulce a propus suplimentarea cu 22 mii lei a obiectivului de investiţii Scoala nr.12, cu 24 săli clasă;
Consiliera Camelia Croitoru a propus suplimentarea cu 100 mii lei la bunuri şi servicii pentru Şcoala „Nicolae Titulescu“, cu 100 mii lei la Liceul „Mihai Eminescu“, 50 mii lei la Colegiul „Ştefan Bănulescu“, 100 mii lei la Liceul „Danubius“ şi diminuarea cu 300 mii lei a sumelor alocate Liceului Tehnologic Auto.

Consilierul Ion Ene a propus alocarea suplimentară la Colegiul „Sandu Aldea“ a sumei de 100 mii lei pentru autorizare ISU.

 

Fonduri pentru sănătate, sport si cultură

 

Au fost aprobate sumele de 798 mii lei la capitolul ,,Sănătate” , 15.136 mii lei la capitolul ,,Cultură, recreere şi religie”, existând şi două amendamente: consilierul  Marian Palazu a propus suma de 20 mii lei pentru Biserica Catolică, iar consilierul   Vasile Petrache a propus suma de 350 mii lei pentru,, Amenajarea unui teren de minifotbal”.

 Bani  pentru dezvoltare
Au fost aprobate sumele de 15.711 mii lei la capitolul  ,,Asigurări şi asistenţă socială” şi 14.250 mii lei la capitolul ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”. La acest ultim capitol au existat şi amendamente.
Astfel, viceprimarul Virgil Dumbravă a propus suplimentarea cu 250 mii lei a obiectivului Amenajare Cimitir Nou, prin diminuarea poziţiei bugetare Alimentare cu energie electrică Cartier Tineri+str.B.S.Delavrancea -etapa II, iar consilierul Nicolae Cuţăr a propus alocarea sumei de 28 mii lei pentru reparaţii reţea apă strada Teilor.
S-a aprobat suma de 10.575 mii lei la capitolul ,,Protecţia mediului , cu amendamentul viceprimarului Virgil Dumbravă-,,Canalizare menajeră str.Petroşani 150 mii lei şi ,,Canalizare menajeră” pe  str.Păcii 100 mii lei, prin diminuarea sumei de la poziţia TINERET şi suma de 200 mii lei la capitolul,,Combustibil şi energie, pentru plata subvenţiei la energia termică, iar pentru capitolul 84.02 Transporturi a fost aprobată suma de 11.458 mii lei.

 Investiţii de peste 470 miliarde de lei vechi 

 

A fost aprobat  şi Programul investiţiilor publice anul 2016, în suma totală de 47.127 mii lei( aproximativ 471 miliarde de lei vechi), finanţat din bugetul propriu, suma de 13.988 mii lei şi  8.139 mii lei din excedentul bugetar al anului 2015, iar diferenţa de 25.000 mii lei cuprinde obiectivele de investiţii propuse a se finanţa dintr-un împrumut bancar.
Principalele investiţii pe care primăria Călăraşi le are pe agenda de lucru, în anul 2016, sunt: refacerea scuarului de pe  Prel. Bucureşti,  reamenajarea aleilor din  Parcul Central, finalizarea Parcului Dumbrava şi a Grădinii Zoo, continuarea lucrărilor de reabilitare a străzilor: Cornişei, Progresul, Varianta Nord, precum şi finalizarea  lucrărilor de construcţie la  Şcoala 12 şi  Gradiniţa cu 8 grupe. Un obiectiv investiţional important va fi şi  modernizarea pieţei Big, la hala legume-fructe.
În planul  lucrărilor de modernizare au fost incluse şi străzile: Griviţa, Ştirbei Vodă. Muşeţelului, Panduri, Macului, Victoriei, Năvodari, Bucureşti, Cuza Vodă, N. Titulescu,  Sulfinei, Speranţei, Stadionului. Vor fi continuate şi  lucrările de amenajare a parcărilor dintre blocuri.
În acest moment, Primăria Călăraşi are documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru Cartier Măgureni, străzile: Păcii, Petroşani, Lupeni, D.Cantemir, Rândunelelor, V. Lupu, Int. Păcii, M. Vodă, Vlad Ţepeş, V.Conta, D.Bolintineanu, Costache Negruzzi, Int.Petroşani, Agricultori, Viilor, Prel. V.Conta (reabilitarea acestor străzi se va realiza după introducerea reţelei de canalizare).
În perioada următoare, Primăria va recepţiona DALI pentru străzile din cartierul  Mircea Vodă: G-ral Constantin Pantazi, Prel. Luceafărului, Aleea Canalului, Digului, M. Viteazul, Crângului, Ciocârliei, Panduri, Zăvoiului, Luceafărului, Dumbravei, Năvodari, Pescăruş, Grădiştea, Prel. Mihai Viteazul, Prel. Panduri, Muşeţelului, Macului, Sulfinei.

 

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Ecoaqua Călărași/ Proiectul CL 8 a fost prelungit

lun feb. 8 , 2016
 Proiectul prin care sunt modernizate rețelele de apă și canalizare, în municipiul Călărași, precum și în alte 5 orașe, din județele Călărași și Ialomița, a fost prelungit până în luna aprilie. Directorul Ecoaqua, Cezar Neagu, reprezentantul societatății care derulează acest proiect, a declarat, pentru Actualitatea de Călărași, că în luna […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!