Primăria Călărași/Anunț de licitație

Print Friendly, PDF & Email

1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax 0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:
Lot 35 (CF23411),400mp; lot 36 (CF23412), 400mp; lot37 (CF23413), 400mp; lot 38 (CF 23414), 399mp; lot 39 (CF23415), 399mp; lot 40 (CF23416), 400mp; lot 41 (CF23417), 400mp; lot 42 (CF23418), 400mp; lot 45 (CF23421), 400mp; lot 46 (CF23422), 400mp; lot 47 (CF23423), 400mp; lot 48 (CF23424), 432mp; lot 49 (CF23425),431mp; lot 50 (CF23426), 400mp; lot 51 (CF23427), 400mp; lot 52 (CF23428), 400mp; lot 55 (CF23431), 400mp; lot 56 (CF23432), 400mp; lot 57 (CF23433), 400mp; lot 60 (CF23436),400mp; lot 61 (CF23437), 400mp; lot 62 (CF23438), 400mp; lot 65 (CF23441),396mp; lot 66 (CF23442), 396mp; lot 67 (CF23443), 396mp; lot 73 (CF23449), 396mp; lot 74 (CF23450),396mp; lot 75 (CF23451), 396mp.
Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din
data de 28.01.2021.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
3.2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.02.2021 ora 13:30
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor : 02.03.2021, ora 16:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, ora 10:00
La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.
6. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 03.02.2021 .

PRIMAR
Dulce Marius Grigore

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

BPJ al PNL Călărași a adoptat rezoluția de susținere a lui Ludovic Orban, în funcția de președinte al partidului

lun feb. 15 , 2021
Filiala Călărași a fost și este o susținătoare a demersurilor conducerii Partidului Național Liberal, a președintelui Ludovic Orban, pentru gestionarea cu responsabilitate a situației grea cu care România, la fel ca întreaga omenire, se confruntă de aproape un an de zile. Partidul Național Liberal, cu sprijinul electoratului, a reușit în […]