Ministrul Agriculturii s-a întâlnit cu agenții economici, din Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Ministrul Agriculturii la intalnirea de la ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colaborare cu  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a organizat evenimentul  “Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020”.

La evenimentul desfășurat în sala de ședințe din sediul ADR Sud Muntenia au participat Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Carmen Boteanu, director general adjunct al Autorității de Management a Programul Național de Dezvoltare Rurală, alături de reprezentanți ai fermierilor, ai IMM-urilor mijlocii non-agricole, ai Camerelor de comerț, ai Asociațiilor oamenilor de afaceri și ai instituțiilor publice locale cu responsabilități în domeniul agricol, din regiunea Sud Muntenia.

Intalnire ADRÎn deschiderea conferinței, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru interesul și deschiderea de a participa la un eveniment comun al celor două programe de finanțare, POR și PNDR, ce se desfășoară într-o zonă atât de reprezentativă din punct de vedere al agriculturii și industriei alimentare.

Ministrul Daniel Constantin a prezentat programul PNDR 2014-2020, în contextul economiei naționale, iar directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat,  a vorbit despre oportunitățile de finanțare a mediului privat prin POR 2014-2020, punându accentul pe cele trei măsuri: Măsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale; Măsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole; Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER.

Totodată, Daniel Constantin a pus accentul și pe faptul că sunt probleme în zona satelor care au devenit aparținătoare de orașe, și nu au putut aplica pe toate măsurile de finanțare, pe PNDR. Inclusiv pe POR, a subliniat ministrul, fondurile nu sunt suficiente pentru a satisface toate cererile, așa cum nici prin PNDR nu sunt fonduri pentru a fi rezolvate toate cererile care vin pe infrastructură.

“Sunt două categorii de beneficiari: cei publici și cei privați. Pentru beneficiarii publici s-a deschis, în umă cu trei săptămâni, continuarea măsurii 322, care vizează, în special, infrastructura rutieră, canalizarea și apa. Vom putea finanța doar 700-800 de comune, deși nevoia este la nivelul a 3.000 de comune. Am eliminat, în noul program, criteriul privind gradul de sărăcie, care a scos mulți potențiali beneficiari, de pe listă.

Pentru beneficiarii privați avem deschise 9 măsuri de finanțare, în acest moment.

Pentru Actualitatea de Călărași, ministrul a declarat, la finalul acțiunii: “Întâlnirea de la Călărași a fost foarte constructivă. Și noi am reușit să transmitem informații foarte multe, dar am plecat și cu multe propuneri, din teritoriu, pe care încercăm să le punem în legislație, pentru a simplifica lucrurile. În noul PNDR s-au simplificat pașii, pentru că pe măsura 322 am avut peste 3.000 de proiecte depuse, pe vechiul program, și nu am putut să declarăm eligibile decât 800 de proiecte. Acum, prin introducerea pragului de calitate, ne încadrăm în timpul prevăzut în Ghidul Solicitantului. Depunerea se face online, deschiderea măsurilor este în regim continuu, iar regimul de achiziții publice s-a schimbat foarte mult. Nu mai trebuie urmată procedura cu 3 oferte și, dacă se încadrează în lista cu prețuri de referință, publicată, pot face achiziția în mod direct.”, a declarat Daniel Constantin.

intalnire ADRMinistrul și-a exprimat satisfacția pentru oportunitatea de a depăși „granița” Ministerului Agriculturii, venind și către zona de dezvoltare regională, complementară activității ministerului pe care îl conduce: „Am venit, astăzi, să vă transmit câteva gânduri despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și să vă propun o schimbare de abordare, în sensul că ne dorim să vorbim mai puțin noi și să vă ascultăm mai mult pe dumneavoastră. Noi am făcut în această vară un efort extins să mergem prin țară și să spunem tuturor beneficiarilor că suntem pregătiți, PNDR fiind primul program din cele la care România are acces care este deschis, și, din 40 de miliarde de euro fonduri europene pe care le avem la dispoziție în perioada 2014-2020, 8 miliarde de euro ce sunt disponibile sectorului agricol, la care se adaugă încă 1,5 miliarde de euro de la Bugetul de Stat, sunt disponibile către dumneavoastră în cea mai mare parte a măsurilor, așa cum noi le-am definit. Acum, după doar câteva luni de la lansarea programului vă spunem că o parte din măsuri deja s-au închis, nu pentru că am atins termenul limită de 30 octombrie, ci pentru că am ajuns la plafonul pe care l-am stabilit, de 120% din alocarea disponibilă pentru anii 2014 și 2015, și chiar căutam, împreună cu colegii, soluții pentru a nu-i dezamăgi pe acei beneficiari care au proiecte pregătite în special pe măsurile cu alocări mai mici, mă refer aici la tinerii fermieri și la investiții în activitățile non-agricole.”, a transmis Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au adus în atenția participanților informații esențiale despre două sub-măsuri ale PNDR 2014-2020, ce vor finanța activitățile non-agricole, este vorba despre Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și Sub-măsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. De asemenea au mai fost prezentate situația pe sesiuni a proiectelor din cadrul PNDR 2014-2020 și informații despre Măsura 19 – „Dezvoltarea locală LEADER” ai cărei beneficiari sunt Grupurile de Actiune Locală din mediul rural.

Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare al ADR Sud Muntenia, a prezentat oportunitățile de finanțare prezente în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și, respectiv, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, în cadrul căreia beneficiari pot fi și întreprinderile medii non-agricole din mediul rural.

Ministrul a semnaat in cartea de onoare a ADR Sud MunteniaÎntâlnirea a avut un caracter interactiv, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Locale și cei ai Agenției pentru Dezvoltare Regională având posibilitatea să răspundă problemelor ridicate și întrebărilor transmise de invitați.

 

Please enter banners and links.

Next Post

Piesa de teatru "Fidelitate", pe scena Casei de Cultură a orașului Lehliu-Gară

joi oct. 8 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Marți, 6 octombrie, pe scena Casei de Cultură a orașului Lehliu-Gară s-a jucat piesa de teatru „Fidelitate”. Piesa lui Chazz Palminteri, scenarist, regizor, actor și producător de origine italiană, poate fi integrată teatrului bulevardier modern. În relația unui cuplu de oameni avuți – Maggie (Adela […]