Liviu Muşat: ,,Încercăm să fim un sprijin real pentru administraţia publică locală, dar și pentru mediul de afaceri”

liviu musatÎn ultimii ani, Agenţia  de Dezvoltare Regională(ADR) Sud Muntenia este considerată un adevărat promotor al dezvoltării social economice  pentru cele şapte judeţe  din sudul  ţării noastre. Fondurile nerambursabile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană au asigurat prosperitatea în comunităţiile care au accesat  programele gestionate cu succes de către ADR Sud  Muntenia . Despre activitatea  Agenţiei şi despre provocările noului Program Operaţional Regional 2014-2020 ne-a dat mai multe detalii, directorul acestei instituţii,  Liviu Muşat.

  ADR Sud Muntenia împlineşte 18 ani de activitate. Cum puteţi descrie, succint, parcursul activităţii în decursul acestor ani?

Liviu Muşat: Într-adevăr, iată, au trecut 18 ani de când Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a pornit la drum. Acest concept, de dezvoltare regională, când s-au pus bazele Agenţiei, în 1998, reprezenta ceva nou pe atunci pentru România. De-a lungul timpului am pus pasiune în activitatea noastră, am făcut sacrificii, de multe ori Agenţia nu a fost a doua noastră casă, ci chiar prima, ne-am confruntat cu inerţia şi cu o serie de prejudecăţi… Dar, toate acestea nu pot nici măcar umbri realizările noastre!  Fie că a fost vorba de implementarea programelor în cele şapte judeţe, de realizarea documentelor programatice ale regiunii, de sprijinirea principalilor actori socio-economici din regiune, de fiecare dată am acţionat cu competenţă, cu pricepere, cu dăruire şi, foarte important, cu echidistanţă. Crucial este faptul că am renunţat la acel „patriotism local” şi că avem o perspectivă regională în tot ceea ce facem.

Prin activitatea instituţiei noastre încercăm să fim un sprijin real, în special pentru administraţia publică locală, dar din ce în ce mai mult dorim să ne îndreptăm şi spre mediul de afaceri. Pentru perioada următoare vom fi preocupaţi să identificăm şi să încurajăm cât mai multe asemenea proiecte. Prin modul în care instituţia noastră şi-a desfăşurat activitatea în implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, dar şi a Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” în ultimii patru ani, precum și în anii anteriori gestionării acestor programe, am ajuns la un grad de încredere însemnat şi sperăm să fim utili, în continuare, pentru comunităţile locale din regiunea Sud Muntenia. De asemenea, în cadrul Agenţiei avem un departament – Serviciul Dezvoltare –, care se ocupă de implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în momentul de față fiind implicați în șase astfel de proiecte.

Totodată, în urma experienţei acumulate de-a lungul mai multor perioade de programare, Agenţia are expertiza în constituirea bazelor de date, efectuarea de studii şi analize globale şi sectoriale privind situaţia şi evoluţia economico-socială a regiunii.

Regiunea Sud Muntenia a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de aproximativ 800 600 de milioane de euro pe POR 2007 – 2013. În ce proporţie au fost cheltuiţi aceşti bani?

 Liviu Muşat:La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 au fost depuse aproape 1.300 de proiecte, iar pentru peste jumătate dintre ele s-au semnat contracte de finanțare. Valoarea solicitată a proiectelor depuse era de 6 miliarde de lei, iar valoarea contractată a fost de 3,3 miliarde de lei. În ceea ce privește domeniile vizate, acestea au fost diverse, având în vedere paleta largă de finanțări specifică Regio: dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii de transport și a celei sociale, mediul de afaceri și dezvoltarea turismului.

Este mulţumitor gradul de absorbţie pe POR 2007 – 2013 în regiunea Sud Muntenia?

  Liviu Muşat: În prezent lucrăm pe două fronturi, practic vechiul cu noul se îngemănează şi încercăm să ne facem cât se poate de bine treaba, atât pentru actualii beneficiari, cât şi pentru cei care vor depune proiecte pe noul program.

Ne interesează să rezolvăm cât mai multe din problemele cu care se confruntă beneficiarii, să onorăm cât mai repede şi cât mai corect cererile de plată şi de rambursare pe care aceştia le depun la Agenţie, astfel încât gradul de absorbţie al regiunii să ajungă spre 80%, aşa cum ne-am propus.

Bineînţeles că ne-am fi dorit să ne apropiem de 100%, însă sunt cauze multe, vechi şi însemnate ce au dus la acest procentaj de, sperăm noi, 80%. De-a lungul timpului am mai vorbit de cauzele ce au dus la neatingerea acestui procentaj de 100%. Foarte multe proiecte şi-au reziliat contractele de finanţare, într-un moment în care nu se mai puteau realoca aceste fonduri către alte proiecte.

Cum puteţi cataloga interesul manifestat de autorităţile locale şi de mediul de afaceri din judeţul Călăraşi în accesarea fondurilor europene gestionate de ADR Sud Muntenia?

Liviu Muşat: Iniţial au fost două domenii importante în care judeţul Călăraşi şi-a manifestat dorinţa de a depune proiecte, vorbesc de beneficiari, nu neapărat de autorităţile publice. Este vorba de infrastructura de transport rutier, unde s-au depus trei proiecte cu o sumă destul de mare la momentul contractării, proiecte finalizate chiar cu mult timp în urmă. Şi mai există încă un domeniu în care s-au depus trei aplicaţii importante – cel de infrastructură de sănătate. Vorbesc de Ambulatoriul de la Călăraşi, Ambulatoriul de la Lehliu-Gară şi cel de la Săpunari. În cadrul acestor proiecte, undeva la 10 milioane de euro au fost atrase de entităţi din judeţul Călăraşi, vorbesc de situaţia iniţială.

Când am redeschis axa de infrastructură educaţională a fost o explozie de proiecte provenite din judeţul Călăraşi – 21. Cel mai mare număr de aplicaţii depuse atunci pentru reabilitare de şcoli a fost din judeţul Călăraşi, ceea ce a echilibrat într-un fel situaţia iniţială, deoarece atunci Călăraşiul nu depusese decât pentru trei şcoli, la Cuza-Vodă, Ştefan cel Mare şi Dichiseni, atâta obţinuseră iniţial. Însă cu aceste 21 au răsturnat ierarhia iniţială.

Deci, concluzionând, sunt trei domenii: drumuri judeţene, infrastructură de sănătate şi infrastructură educaţională. Au mai fost proiecte depuse şi pe partea de conservare a patrimoniului istoric, unul singur – Biserica de la Negoieşti, destul de mare, un proiect de câteva milioane de euro, câteva proiecte, timid, şi pe partea de social, de servicii sociale, a fost un centru al Primăriei şi un centru al Consiliului judeţean, relativ mici valorile, dar importante pentru beneficiarii acestui tip de servicii. Şi, prin ultimul apel deschis pentru autorităţile publice, este vorba de anvelopările blocurilor de locuinţe, prin DMI 1.2, au fost realizate proiecte importante pentru comunitatea locală, ce au vizat creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale.

 Care au fost greşelile frecvente semnalate în evaluarea proiectelor?

 Liviu Muşat: Pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, noi am încercat la nivelul tuturor proiectelor să avem o atitudine activă, pozitivă, să venim în sprijinul beneficiarilor – profilactic și preventiv – și să îi punem la curent cu toate procedurile, ajutându-i în permanență.

Din păcate, când dorim să începem procedurile pentru realizarea unui proiect din fonduri nerambursabile, nu ne gândim foarte mult la riscurile care apar pe durata elaborării, și, ulterior, implementării acestuia. Din acele riscuri pot rezulta multe greşeli care conduc la consecințe nefaste în ceea ce privește eligibilitatea sau derularea proiectului.

Din experiența perioadei de programare 2007 – 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a extras câteva spețe utile atât potențialilor beneficiari, cât şi beneficiarilor de fonduri nerambursabile Regio în activitățile de elaborare a cererilor de finanțare, precum şi în implementarea proiectelor. Acestea se regăsesc publicate atât pe website-ul Agenţiei, destinat exclusiv programului Regio – http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, cât şi în Broşura Proiecte finanţate prin REGIO, editată în anul 2014.

Trag nădejdea ca, împreună cu beneficiarii, instituțiile implicate în gestionarea fondurilor, comunitățile din regiunea noastră, să ne bucurăm de roadele acestui program și, cu înțelepciune, să preluăm în noul POR tot ceea ce a fost bun în exerciţiul 2007 – 2013 și să ameliorăm tot ceea ce este de ameliorat.

 Ce aduce nou Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 şi care este suma alocată regiunii Sud Muntenia?

Liviu Muşat: Spre deosebire de perioada anterioară de programare bugetară, noul POR 2014-2020 are o alocare totală la nivel naţional de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 miliarde de euro mai mult decât Regio 2007-2013.

În plus, Programul Operaţional Regional 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

În noul program nu mai este obligatoriu criteriul „primul venit, primul servit”. Totuşi, există sesiuni cu termen limită de depunere a proiectelor, în anumite limite bugetare, după care se vor evalua în baza unor grile transparente şi vor fi ierarhizate în ordinea punctajului obţinut. Astfel, vor fi prioritizate proiectele ce vor fi mai bine realizate din punct de vedere tehnic şi cu impact important în comunităţile respective.

Proiectele incluse în strategiile integrate de dezvoltare urbană vor fi finanțate cu prioritate. Pentru administraţia locală este o bună oportunitate de a-şi rezolva unele probleme edilitare. Eu m-aş bucura să văd că industria alimentară este în centrul atenţiei administraţiei locale, dar şi a mediului de afaceri. În felul acesta putem să valorificăm potenţialul agricol din zona noastră. Este foarte important să vedem în ce mod un proiect accesat de administraţia locală sau de agenţii economici contribuie la dezvoltarea economică pe termen lung a comunităţii respective. Regiunii Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020 îi sunt alocate de această dată fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 940 de milioane de euro, sumă din care ne dorim să absorbim cât mai mulți bani europeni.

Care au fost criteriile ce au stat la baza filozofiei noului POR?

 Liviu Muşat : În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014 – 2020, Programul Operațional Regional are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru aceeași perioadă de programare și/sau cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție.

 Obiectivul general al POR 2014 – 2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 Totuşi, liniile de finanţare sunt lansate destul de târziu, pe POR 2014 – 2020. Credeţi că există timpul fizic, necesar, pentru implementarea tuturor proiectelor accesate?

 Liviu Muşat : Sperăm să fie suficient timp pentru implementarea proiectelor mai ales când luăm în considerare faptul că procedurile de contractere sunt simplificate și s-a mai redus din birocrație. În ceea ce ne privește păstrăm o strânsă legătură cu toți potențialii beneficiarii și depunem toate eforturile ca ei să fie informați la timp.

 În această perioadă a fost demarată Caravana  POR 2014 – 2020, destinată microîntreprinderilor. Ţinând cont de interesul crescut al agenţilor economici din regiune privind accesarea fondurilor puse la dispoziţie pe acest domeniu de dezvoltare, credeţi că suma alocată pe Prioritatea de Investiţii 2.1 Microîntreprinderi este suficientă?

  Liviu Muşat: Având în vedere succesul programului din vechea perioadă de programare, 2007 – 2013, prin linia de finanţare destinată microîntreprinderilor, ne aşteptăm să existe un interes la fel de crescut din partea acestui grup ţintă de aplicanţi.

 Faţă de programul anterior, oamenii de afaceri care vor să obţină fonduri europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, trebuie să participe cu o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea proiectului. Noi sperăm ca această nouă măsură să crească nivelul de responsabilitate a beneficiarului pe toată durata proiectului, de la depunerea şi evaluarea cererii, până la implementarea şi monitorizarea investiţiei.

Acum ne aflăm în etapa în care putem pregăti proiecte importante pentru mediul privat din regiunea Sud Muntenia, depunerea aplicaţiilor putând fi realizată de solicitanţi începând cu data de 27 iulie. Astfel, microîntreprinderile, cărora le este destinat acest apel, mai au la dispoziţie aproximativ o lună pentru a pregăti proiectele, timp în care noi vom fi alături de potenţialii beneficiari din regiunea noastră, prin activităţile de helpdesk derulate exclusiv pentru sprijinirea lor. Ne dorim să avem cât mai multe proiecte de calitate, cât mai competitive, pentru a absorbi cele 36,85 milioane de euro alocate prin acest apel regiunii Sud Muntenia.

Dacă aplicanţii îşi vor manifesta interesul de a accesa fonduri prin depunerea unui număr cât mai mare de proiecte în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1, cu siguranţă este posibil să asistăm la o realocare de fonduri în cadrul programului, aşa cum s-a întâmplat în perioada 2007 – 2013, când de-a lungul acestui exerciţiu financiar au fost deschise 3 apeluri de proiecte destinate microîntreprinderilor în cadrul POR.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Lotul de handbal AHC Dunărea Călărași 2014, sezonul competițional 2016-2017, se prezintă

lun iul. 11 , 2016
Marți, 12 iulie, în cadrul unei conferințe de presă va fi făcut cunoscut  LOTUL DE HANDBAL AHC DUNAREA CALARASI 2014, SEZONUL COMPETITIONAL 2016 – 2017, la SALA POLIVALENTA (Sala de sedinta) din Calarasi. La conferinta de presa sunt invitati sa participe reprezentanti ai mass-media locale precum si reprezentanti ai Consiliului […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!