Interes crescut din partea mediului privat din regiunea Sud Muntenia în accesarea fondurilor europene nerambursabile

Print Friendly, PDF & Email

Peste 130 milioane de euro fonduri nerambursabile POR au fost solicitate pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Sud Muntenia

Mediul privat din Sud Muntenia a manifestat un interes crescut pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR)!

Până în data de 30 august a.c., termenul limită de depunere a proiectelor pentru realizarea de investiții de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, la nivelul regiunii noastre s-au depus 190 de proiecte în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

În cererile depuse prin aplicația MySMIS se solicită finanțare nerambursabilă de peste 596 milioane de lei (peste 130 de milioane de euro), valoare ce depășește alocarea totală regională de 27,22 milioane de euro, gradul de acoperire fiind astfel de peste 480%.

Prioritatea de investiții 2.2 vine în sprijinul IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, sunt vizate IMM-urile care au potențial să-și dezvolte/ mențină poziția pe piață, prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Obiectivul acestei linii de finanțare este sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care pot obține și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, își pot dezvolta activitatea lor economică. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.

Solicitanții eligibili sunt societățile (constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau societățile cooperative (constituite în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare), care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Prin această linie de finanțare se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

– ajutor de stat regional pentru investiții ce vizează construirea, extinderea spațiilor de producție/ servicii, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;

– ajutor de minimis pentru implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, precum și pentru internaționalizare (participarea la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Pentru a primi finanțare POR, proiectele depuse trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional (construire/ extindere/ dotare spații de producție/ servicii). Includerea investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis este opțională.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

În acest an, Primăria Călăraşi a alocat 2,7 milioane de lei pentru reabilitarea şcolilor

mie sept. 6 , 2017
Primăria Municipiului Călărași a repartizat, din bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017, aproximativ 2,7 milioane de lei pentru lucrări de investiții și reparații în școli din municipiul reședință de județ. Pe lângă aceste sume, în vederea începerii anului școlar 2017/2018 în bune condiții, prin Serviciul Public Pavaje Spații […]