Inspectorii ITM Călărași au verificat a modul de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo – scheletice (AMS)

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul acţiunii de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo – scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora, la nivelul judeţului Călăraşi au fost alese 19 unităţi din domeniile de activitate: comerţ cu ridicata şi amănuntul, agricultură, industria textilă, industria alimentară, construcţii, colectarea şi tratarea deşeurilor, transport rutier de mărfuri, metalurgie, producere piese auto, care au fost monitorizate pe parcursul anului 2020. Întreprinderile selectate au fost informate, îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă.
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la 18 societăţi selectate, în cadrul cărora, de comun acord cu conducerea unităţilor au fost identificate grupurile de lucrători, care au completat chestionare de evaluare a gradului de conştientizare a condiţiilor de muncă şi a riscurilor la locul de muncă. Aceste chestionare au fost anonime.
În urma analizării chestionarele completate au fost efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă.
Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale. Dintre măsurile dispuse menţionăm:
– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la locurile de muncă unde nivelul noxelor este depăşit (zgomot, vibraţii, etc.);
– îmbunătăţirea iluminatului;
– completarea semnalizărilor de SSM (ex. cădere de la acelaşi nivel, purtare echipament de protecţie, panou limitare viteza, pericol de electrocutare, etc.);
– revizuirea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii şi utilizarea lor la instruirea lucrătorilor (ex. completarea instrucţiunilor proprii pentru instalaţia de climatizare);
– societatea nu a cuprins în planul de prevenire şi protecţie toate măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice care conduc la afecţiuni musculo – scheletice (AMS);
– lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecţie.
La finalizarea campaniei, la nivelul ITM Călăraşi a fost întocmit un raport în care a fost prezentat impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate asupra persoanelor chestionate şi cum acest lucru a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

p.Inspector Şef
Ionel STAN

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

România a depășit termenul pentru transpunerea Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale, în legislația națională

lun nov. 23 , 2020
Astăzi, 23 noiembrie, Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre și a Regatului Unit pentru neadoptarea noilor norme care reglementează coordonarea la nivelul UE a tuturor serviciilor mass-media audiovizuale, atât programele de televiziune tradiționale, cât și serviciile la cerere, precum și […]