Încetarea contractului de management al Alinei Jipa, la votul consilierilor județeni

Print Friendly, PDF & Email

  Joi, 22 decembrie, în ședința ordinară a Consiliului Județean Călărași, se va supune la vot proiectul de hotărâre privind  încetarea contractului de management al Alinei Jipa.

În expunerea de motive se menționează:

 Cu privire la motivarea în drept a măsurii propuse de iniţiatorul proiectului de hotărâre, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încetarea Contractului de management nr. 13850 din 23.12.2013 şi arătăm că măsura ce urmează a fi adoptată îşi găseşte suportul legal în prevederile art. 26 alin. (1) lit. g) care stipulează ca motiv de încetare a contractului de management: “g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27.“ şi alin. (3) din Contractul de management încheiat între Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi Managerul Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, nr. 13850 din 23.12.2013, ale art. 14 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 32 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. e) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă proiectul de hotărâre va fi votat de jumătate plus unu, dintre consilierii județeni, Alina Jipa va fi eliberată din funcție, iar în locul ei va fi propusă manager interimar, pe o perioadă de maxim 120 de zile,  Izabela Grosu.consilier juridic în cadrul Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Călărași/ O femeie a fost găsită moartă într-o baracă, pe Varianta Nord

mar dec. 20 , 2016
În aceast? diminea?? o femeie a fost g?sit? moart?, într-o barac? improvizat? ca locuin??, pe Varianta Nord.  Principalul suspect, în cazul omorului din acesta dimineata, este audiat de politistii din cadrul IPJ Calarasi. Cel in cauza este un barbat de 41 de ani, din Calarasi. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea […]
0Shares