În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială, din municipiul Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA nr. 114/1996 – Legea locuinţei.

și

Prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 110 din 30.07.2020, Anexa nr. 5, privind Actele justificative pentru obținerea unei locuințe sociale, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință socială până la data de 18 SEPTEMBRIE 2020.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ.

PREȘEDINTE,
COMISIA DE ANALIZĂ ȘI REPARTIZARE A
CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE

Viorel IVANCIU

07.08.2020