În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială, din municipiul Călărași

Având în vedere dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA nr. 114/1996 – Legea locuinţei.

și

Prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 110 din 30.07.2020, Anexa nr. 5, privind Actele justificative pentru obținerea unei locuințe sociale, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință socială până la data de 18 SEPTEMBRIE 2020.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ.

PREȘEDINTE,
COMISIA DE ANALIZĂ ȘI REPARTIZARE A
CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE

Viorel IVANCIU

07.08.2020

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

În atenția solicitanților de teren, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

mar aug. 11 , 2020
În atenția solicitanților de teren– privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – conform prevederilor Legii nr.15/2003 Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și prevederile Legii […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!