Convocare ședință Consiliul Local, joi, 19 decembrie

Print Friendly, PDF & Email

Primarul Municipiului Călăraşi, în temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 19.12.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire galerie comercială, regim de înălţime parter înalt, amenajare incintă, platformă parcaje, alei carosabile şi pietonale, spaţii verzi, împrejmuire, amplasare semnale publicitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49, număr cadastral 30355.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/28.07.2016 privind constatarea componenței străzilor care fac parte din pozițiile 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2020-2021.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.01.2020 – 31.03.2020.
Diverse.

Primar,
Daniel Ştefan Drăgulin

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

D.G.A.S.P.C Călărași continuă și în anul 2020 campaniile de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

mar dec. 17 , 2019
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱D.G.A.S.P.C. Călărași cu sediul în municipiul Călărași, str. Bărăganului nr. 1 derulează în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European […]