Control inopinat al pompierilor, la cluburi și discoteci

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară, permanent, activităţi orientate spre siguranţă cetăţeanului, pe cele două componente specifice, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor sau bunurile acestora.

În scopul prevenirii unor evenimente nedorite, în zilele de 11 şi 12 noiembrie a.c., inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cel al Bucureşti – Ilfov au derulat, în baza dispoziţiei Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, o serie de acţiuni inopinate de verificare la obiective cu afluenţă de persoane din categoria cluburi şi discoteci.

La aceste activităţi în teren, derulate cu precădere, pe timpul nopții, după ora 23.00, au fost angrenaţi, alături de pompieri (inspectori de prevenire şi personal din subunităţile de intervenţie) şi reprezentanţi ai inspectoratelor de poliţie şi de jandarmi.

Astfel, în cele două zile s-au executat 448 controale la operatori economici din categoria cluburi şi discoteci, unde au fost constatate 1.333 deficienţe, dintre care 152 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 807 sancţiuni contravenţionale (402 avertismente şi 405 amenzi), în cuantum de peste 788.000 lei.

Cele mai multe controale pe linia apărării împotriva incendiilor au fost înregistrate în judeţele Bacău (22 obiective), Cluj şi Călăraşi (19 obiective/zonă de competenţă), Mureş (18 obiective), Argeş (17 obiective), Braşov şi Mehedinţi (16 obiective/zonă de competenţă).

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a executat, în perioada de referinţă, 52 de controale, iar pentru 9 dintre operatorii economici, documentele de control sunt în curs de finalizare, din cauza lipsei administratorilor acestora sau a indisponibilităţii tuturor documentelor necesare, acestea urmând a fi încheiate în regim de urgenţă. Pe timpul verificărilor în teren, personalul specializat a constatat 198 deficienţe (11 dintre acestea înlăturate pe timpul controalelor), pentru care au aplicat 49 de amenzi, în cuantum de 77.000 lei.

 Principalele nereguli identificate în teren au constat în: exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni/improvizaţii, neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, nefuncţionarea iluminatului de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, neactualizarea/neelaborarea actelor de autoritate şi evidenţelor specifice de apărare împotriva incendiilor, neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, blocarea/reducerea gabaritului căilor de evacuare, neorganizarea corespunzătoare a instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă, neafişarea/neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, neorganizarea intervenţiei la locul de muncă, precum şi  neîntocmirea/neactualizarea planului de intervenţie la incendiu.

 

Totodată, cu prilejul controalelor executate au fost depistate două încălcări grave ale cerinţei de securitate la incendiu, situaţii care au generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la două cluburi din municipiul Brașov. În ambele situaţii, inspectorii din teren au constatat faptul că a fost depăşit numărul maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă, fapt ce a impus, conform prevederilor legale în vigoare (HG nr. 915/2015), oprirea funcţionării acestora.

De asemenea, în municipiul Reşiţa, specialiştii ISU Caraş – Severin au identificat un obiectiv care funcţiona deşi, în cazul său a fost aplicată, anterior, sancţiunea complementară de oprire a funcţionării pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu. În această situaţie, s-a întocmit un proces – verbal de constatare a infracţiunii, fiind sesizate organele abilitate.

 

Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie au efectuat 365 acţiuni de recunoaştere la categoriile de obiective cuprinse în planurile de verificare.

 

Având în vedere faptul că perioada următoare se caracterizează printr-un aflux mare de persoane care aleg să-şi petreacă timpul liber în astfel de locaţii, IGSU recomandă administratorilor/proprietarilor acestor categorii de obiective, următoarele:

– respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru aceste categorii de construcţii;

– solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate de incendiu;

– preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.

 

Activitatea pompierilor salvatori se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Preîntâmpinarea evenimentelor nedorite rămâne dezideratul comun ce poate fi realizat prin dezvoltarea culturii de securitate şi responsabilizarea fiecăruia dintre noi.

 

 

 

SERVICIUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile: "Anul următor vom planta încă 20 de hectare"

mar nov. 22 , 2016
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 ”Ce plantezi cu mâna ta nu se uită niciodată. Gestul cântărește mai mult decât orice declarație și intenție. Să faci concret un gest pentru natură, pentru comunitate, pentru ceilalți e incomparabil, iar bucuria și voioșia de pe plantație, atunci când te întâlnești cu oameni care […]