Consiliul Județean Călărași partener în proiectul ,,Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județean de persoane în județul Călărași”

Print Friendly, PDF & Email

Societatea Academică din România a invitat Consiliul Județean Călărași să se implice ca partener în proiectul pilot cu titlul “Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județean de persoane în județul Călărași”, care a fost depus în data de 30.06.2020, în cadrul apelului “Lucrând împreună pentru îmbunătătțirea guvernării și anticorupției”, finanțat prin Open Society Initiative For Europe (OSIFE).
În ședința din data de 30.07.2020, s-a propus asocierea Consiliului Județean Călărași cu Societatea Academică din România, pe baza unui Protocol de colaborare.
Proiectul pune accentul pe principiile de accesibilitate și transparență, astfel încât prin implicarea cetățenilor, să se asigure o mai mare transparență a procedeelor administrative și abordarea rapidă a provocărilor apărute în furnizarea serviciilor de transport județean cetățenii vor avea de câștigat.
Prin proiect va fi constituit un grup comunitar pentru transportul județean, format din cetățeni interesați, reprezentanți ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai sindicatelor din zona de transport și reprezentanți ai patronatelor.
Membrii grupului comunitar vor fi instruiți în două sesiuni de training care vor viza noțiuni privind gestionarea transportului la nivel județean și instrumentele pe care le au la îndemână cetățenii pentru îmbunătățirea serviciului în colaborare cu Consiliul Județean Călărași.

Activitățile proiectului:
A1. Constituirea grupului de lucru Societatea Academică din România– Consiliul Județean Călărași;
A2. Diagnoza problemelor din transportul județean de persoane de la nivelul județului Călărași
A2.1. Obținerea datelor de la nivelul Consiliul Județean Călărași și al celor 55 de localități din județ
A2.2. Sondarea utilizatorilor transportului public județean pentru aflarea gradului de satisfacție și determinarea problemelor călătorilor
A2.3. Redactarea diagnozei transportului județean de pe raza județului Călărasi
A3. Organizarea unei conferințe județene privind transportul de persoane la nivelul județului Călărași
A4. Constituirea unui grup comunitar pentru transportul județean care va avea ca scop îmbunătățirea furnizării serviciului public prin monitorizarea rutelor și raportarea problemelor direct către autoritățile județene pe baza datelor din raport
A4.1. Selectarea membrilor grupului comunitar prin apel public
A4.2. Organizarea a două sesiuni de formare pentru membrii grupului comunitar
A4.3. Redactarea unui set de sugestii și măsuri care vor fi publicate și comunicate către Consiliul Județean Călărași și altor instituții competente
A5. Constituirea grupului consultativ privind transportul județean la nivelul CJ Călărași
A6. Organizarea unei conferințe naționale privind îmbunătățirea politicilor de transport județean la nivelul țării pe baza exemplului de bună practică de la Călărași
Prin proiect va fi creat un cadru transparent și participativ pentru implicarea cetățenilor în îmbunătățirea rutelor de transport județean prin activități de formare a membrilor grupului consultativ.
Primul pas în implementarea proiectului va fi acela de a cuantifica în mod precis care sunt nemulțumirile utilizatorilor, lipsurile de pe rețea ori sincopele administrative care au impact în furnizarea serviciilor de transport public la nivelul județul Călărași. În acest sens, Societatea Academică din România se va coordona cu Consiliul Județean Călărași în scopul transparentizării contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport.
Astfel, se vor trimite solicitări privind necesarul de transport către fiecare dintre cele 55 de localități (orașe și comune) de pe teritoriul județului Călărași. În paralel, se va aplica un chestionar pentru aflarea gradului de satisfacție și determinarea problemelor călătorilor care va fi promovat atât online, prin rețelele sociale și site-urile mass-media locală, cât și offline, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași și prin mijloacele de presă tradiționale (ziare, radio, televiziuni). În final, cu ajutorul unor experți în furnizarea de servicii publice locale, va fi redactată diagnoza transportului județean, urmând să fie lansată în cadrul unei conferințe publice.
În acest sens, va fi constituit un grup comunitar pentru transportul județean format din cetățeni interesați, reprezentanți ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai sindicatelor din zona de transport și reprezentanți ai patronatelor.
Cetățenii și grupurile civice locale vor fi consultate și implicate în procesul decizional referitor la transportul de persoane din județul Călărași
După implementarea proiectului va fi promovat modelul aplicat în județului Călărași ca exemplu de bună practică la nivel național în baza unor propuneri de politică publică în domeniul transportului județean.
Deoarece apelul nu prevede buget pentru instituțiile publice, ci doar parteneriate cu ONG-uri, Consiliul Județean Călărași nu va avea un buget dedicat, ci va sprijini Societatea Academică din România în implementarea activităților proiectului.
Pentru acest proiect, Consiliul Județean Călărași nu are obligația de a asigura alocări financiare pentru cofinanțarea proeictului și nici nu va angaja cheltuieli neeligibile.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Un nou tratament de dezinsecție contra țânțarilor și căpușelor

mie aug. 5 , 2020
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 05.08.2020 – 08.08.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) atât prin aviotratament, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri, etc). Tratamentul avio se va efectua în […]