Comunicat de presă, 17.03.2020/Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Vă facem cunoscut că astăzi se împlinesc trei săptămâni de la adoptarea primelor măsuri de limitare a răspândirii epidemiei de coronavirus COVID-19 și vă putem informa la acest moment, că pe teritoriul Județului Călărași nu am înregistrat nicio persoană infectată cu COVID-19.

Avem asigurate și administrăm un număr de 102 locuri de cazare pentru persoanele ce necesită măsura carantinării, dispuse în cinci locații, iar în carantină instituțională un număr de 36 de persoane. Acestea sunt monitorizate permanent, atât sub aspectul stării de sănătate, cât și al asigurării măsurilor de strictă necesitate.

În ceea ce privește situația persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu, în număr de 216 existente pe teritoriul județului Călărași, pentru respectarea regimului de autoizolare acestea se află sub monitorizare medicală de către medicii de familie și/sau personalul specializat al Direcției de Sănătate Publică Călărași și sub supraveghere permanentă a instituțiilor cu atribuții în asigurarea ordinii și siguranței publice.

În sprijinul acestor persoane, aflate în carantină sau izolate, au fost puse la dispoziție două numere de telefon, aflate în folosința Centrului Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții constituit la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Călărași.

Mulțumim pe această cale cetățenilor județului Călărași, care au înțeles importanța respectării măsurilor transmise și care cu responsabilitate s-au conformat, fapt ce a condus la neînregistrarea niciunei situații care să impună sancțiuni contravenționale sau penale.

În sprijinul dumneavoastră vă facem cunoscut că, începând cu data de 17.03.2020, au fost luate unele măsuri în ceea ce privește serviciile Biroului Apostilă, Serviciul Public Comunitar regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte și pentru care cei interesați pot lua informații de pe site-ul Instituției Prefectului județului Călărași sau de pe site-urile serviciilor nominalizate anterior.

DEPUNEREA ȘI ELIBERAREA DOCUMENTELOR LA BIROUL APOSTILĂ, SE REALIZEAZĂ DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 9-14.
Se recomandă persoanelor fizice care doresc apostilarea actelor oficiale să depună documentele prin corespondență, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 din Instrucțiunile MIRA nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative:
“Art. 8. Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de documentele
prevăzute la art. 6 şi 7 (https://cl.prefectura.mai.gov.ro/apostila/)
b)documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu
confirmare de primire.
c)contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului şi a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.”

Cererile de restituire a taxelor reprezentând contravaloarea pașaportului se vor face numai prin poștă sau serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire. În conținutul cererilor se va menționa modalitatea de restituire a taxei (numerar la sediul instituției sau virament bancar), contul IBAN în situația în care se optează restituirea prin virament bancar. Restituirea în numerar se va face la sediul Instituției Prefectului – județul Călărași în ziua de joi între orele 11-13. La cerere se vor atașa documentul de identitate, documentul care face dovada plăţii, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace online, pe care funcţionarul din cadrul serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple aplică menţiunea «Taxă neutilizată», semnătura proprie şi ştampila instituţiei.

LA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR CĂLĂRAŞI (SPCRPCÎV) AU FOST STABILITE URMĂTOARELE MĂSURI:
Se suspendă toate activităţile privind programările la proba practică cât şi examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere la proba practică şi teoretică.
Se suspendă activitățile de audiență la nivelul SPCRPCÎV Călăraşi.
Programările vor fi efectuate pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.
Linia telefonică operaţională a SPCRPCÎV Călărași pentru relaţii cu publicul: 0242311606.

LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE (SPCP) AU FOST STABILITE URMĂTOARELE MĂSURI:
Se suspendă activitățile de audiență la nivelul SPCP Călăraşi.
Cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun în țară la servicile publice comunitare de pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line, efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului
Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.
În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/ pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original. Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat. Serviciile pentru care nu se fac programări on-line vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, furnizări de date din Regsitrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, petiții și informații de interes public).
Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale SPCP Călărași, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Situația epidemiologică din municipiul Călărași – 17 martie, ora 19.00

mar mart. 17 , 2020
Marți, 17 martie, la ora 19.00, la nivelul municipiului Călărași, situația epidemiologică se prezintă astfel: – 0 persoane diagnosticate cu Covid-19 – 63 de persoane autoizolate/monitorizate la domiciliu – 36 de persoane se află în carantină Pentru a evita răspândirea coronavirusului, avem obligația de a respecta reguli elementare de conduită […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!