Bugetul Consiliului Judeţean, pe anul 2016, se ridică la, aproximativ, 150 de milioane de lei

Print Friendly, PDF & Email

foto CJLa finele săptămânii trecute a fost aprobat bugetul  Consiliului Judeţean Călăraşi .  Acesta se ridică  pentru  anul 2016 la suma de 150,328 milioane de lei. Veniturile proprii ale Consiliului Judeţean  sunt estimate la suma de 38,423 milioane de lei.

Redăm mai jos, anexele Bugetului Consiliului Judeţean în care sunt evidenţiate veniturile şi cheltuielile instituţiilor subordonate.

 

Denumire indicatori/ordonatori de credite Propunere
  2016
VENITURI  TOTAL, din care: 150.328 mii lei
Venituri proprii, din care: 38.423 mii lei
venituri din taxa  asupra mijl. transport persoane juridice 700mii lei
venituri din chirii si concesiuni 800(mii lei)
diverse venituri 436mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit  11,25 % 26.280 mii lei
sume din cotele defalcate din impozitul pe venit (27% din cota judetului de 18,5%) 10.207 mii lei
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate , din care: 33.951(mii lei)
sustinerea sistemului de protectie a copilului 13.581 mii lei
sustinerea centrelor de aistenta sociala a persoanelor cu handicap 8.997 mii lei
programele “produse lactate si de panificatie”  si “fructe in scoli” 6.822 mii lei
invatamant special – centre judetene de resurse educationale 1.645 mii lei
alte activitati descentralizate 2.906
Sume defalcate din TVA pt echilibrare 10.273 mii lei
Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene 7.151 mii lei
Subventii de la bugetul de stat, din care: 59.030 mii lei
pt. camerele agricole 630 mii lei
pt. persoanele cu handicap 58.400 mii lei
Subventii de la alte bugete locale – asist. sociala 1.500 mii lei
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150.328 mii lei
 Capitolul 51.02 – Autoritati executive 10.929 mii lei
cheltuieli de personal 7.000 mii lei
bunuri si servicii 3.929 mii lei
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: 2.282mii lei
Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor 804 mii lei
transferuri 804 mii lei
Alte  servicii publice 475 mii lei
bunuri si servicii 50 mii lei
alte transferuri – cotizatii interne 386 mii lei
alte transferuri – cotizatii externe 39 mii lei
Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica 1.000 mii lei
dobanzi 1.000 mii lei
Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general 400 mii lei
transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare 400
Capitolul 60.02- Aparare nationala 320 mii lei
Centrul militar judetean 320 mii lei
bunuri si servicii 320 mii lei
Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 20 mii lei
bunuri si servicii 20 mii lei
Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: 9.877 mii lei
Invatamant primar 6.842 mii lei
masuri adiacente 20 mii lei
asistenta sociala – programul “produse lactate si de panificatie “si “consum de fructe in scoli” 6.822 mii lei
Centrul Jud. de Resurse si Asistenta Educationala 1.865 mii lei
cheltuieli de personal 1.795 mii lei
bunuri si servicii 70 mii lei
Transferuri pt. copii cu cerinte educationale speciale 1.100 mii lei
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 70 mii lei
transferuri – actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene) 70 mii lei
Sanatate 21 mii lei
transferuri curente 21 mii lei
Capitolul 67.02 – Cultura, total din care: 16.908 mii lei
Biblioteca Judeteana, 1.227 mii lei
cheltuieli de personal 750 mii lei
bunuri si servicii 477 mii lei
Muzeul Judetean 1.258 mii lei
transferuri 1.258 mii lei
Centrul Cultural Judetean 6.873 mii lei
transferuri 6.873 mii lei
Alte actiuni de cultura 2.550 mii lei
actiuni sportive  – cotizatii asociatii sportive 2.550 mii lei
Actiuni de tineret, sportive, religioase, asistenta sociala, etc 2.000 mii lei
 proiecte asociatii si fundatii 2.000 mii lei
Servicii religioase 2.400 mii lei
contributii salarizare personal neclerical 1.400 mii lei
sprijin financiar unitati de cult 1.000 mii lei
Rambursari de credite 600 mii lei
rambursare  credit 600 mii lei
Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care: 97.054 mii lei
Centrul de Asistenta Medico-Sociala 954 mii lei
transferuri  intre institutii publice 954 mii lei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului 96.100 mii lei
cheltuieli de personal 25.700 mii lei
bunuri si servicii 12.000 mii lei
asistenta sociala 58.400 mii lei
Capitolul 80.02 Actiuni economice, comerciale si de munca 1.936 mii lei
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea de ajutoare catre unitatile adm teritoriale 1.936 mii lei
Capitolul 83.02- Agricultura 630 mii lei
Camera Agricola Judeteana, 630 mii lei
transferuri 630 mii lei
Capitolul 84.02-drumuri si poduri 8.951 mii lei
bunuri si servicii 7.851 mii lei
rambursare  credit 1.100 mii lei
Fond de rezerva 1.003 mii lei

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Cinematograful Orizont transformat în magazin

joi feb. 11 , 2016
Cine nu îşi aduce aminte de vremurile de glorie ale cinematografului Orizont, când filmele bune se rulau cu casa închisă, când sute de călărăşeni îşi petreceau timpul liber,vizionând  filme de Oscar?!Da, în urmă cu câţiva  ani de zile, cinematograful Orizont  era un  punct de atracţie pe harta municipiului Călăraşi . […]