BRCT Călărași, din nou, în prima linie a proiectelor cu finanțare europeană

Nicoleta Mincu În data de 26 martie 2015, au fost lansate, oficial, Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria, 2014-2020, şi primul apel de proiecte, decizia fiind aprobată de forul decizional al Programului – Comitetul de Monitorizare.

Un buget de 208,1 milioane de euro este acum disponibil, în cadrul primului apel de proiecte, primul termen de depunere fiind data de 30 iunie 2015 (pentru proiecte de tip “soft”), respectiv,  30 septembrie (pentru proiecte de tip “hard”) pentru intervenţii în aria eligibilă.

Apelul de proiecte vizează primele trei axe prioritare ale programului: domeniile transport, mediu şi situaţii de urgenţă.

În urmă cu doi ani, s-a stabilit ca secretariatul comun pentru Programul Interreg V A să fie asigurat tot de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, cel care a coordonat și Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (PCT RO-BG), 2007-2013.

Directoarea BRCT Călărași, Nicoleta Mincu, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări privind această nouă provocare, pe linia proiectelor cu finanțare europeană.

 În data de 26 martie a fost lansat Programul INTERREG V-A. Ce înseamnă acest lucru pentru BRCT Călărași, ţinând cont că aţi gestionat şi PCT RO-BG, 2007-2013?

  1. MINCU: Aș începe prin a menţiona că, anul acesta, împlinim 10 ani de existență și ne dorim să marcăm acest moment. Aşadar, după 10 ani, ne aflăm într-un moment în care putem spune că vom asigura secretariatul comun pentru Interreg V A, dar şi controlul de prim nivel pentru beneficiarii români, din cadrul programului. Sunt două activități foarte importante pe care le vom face şi care presupun foarte multă responsabilitate. Este o misiune importantă pentru noi! A fost o provocare să monitorizam programele PCT RO-BG, 2007-2013, şi Phare CBC 2004-2006 si, pot să vă spun, că este o provocare si monitorizarea Interreg V A. Dacă în urmă cu 6 ani, încercam să atragem colegi bulgari, care să vină să lucreze alături de noi, adică eram într-o perioadă de formare, acum avem o echipă mixtă europeană, solidă, bine pregătită.

Dacă facem o scurtă paralelă între programele PCT RO-BG şi Interreg V A, care sunt diferenţele importante dintre cele două?

  1. MINCU: Am putea spune că cele două programe de cooperare transfrontalieră, sunt asemănătoare. Dar, am învăţat din implementarea PCT RO-BG 2007-2013 și am constatat că proiectele cu un parteneriat numeros – au fost şi proiecte cu 13 parteneri- au mers mai greu. De aceea, pe actualul program a fost limitată participarea în parteneriat, la 5 parteneri. Având în vedere experienţa anterioară şi analizând, am observat că sunt parteneri care nu au reuşit să aibă execuţii bune în proiectele lor, ceea ce a afectat tinta anuală pe care a trebuit să o asigurăm, privind absorbţia fondurilor, la nivel de program. Motiv pentru care, există o prevedere în ghidul actual, pentru selectarea proiectelor din cadrul Interreg V A, în care este specificat faptul că proiectul în care se asociază doi parteneri, ce au fiecare dintre ei media execuțiilor bugetare sub 50%, atunci acel proiect nu va fi declarat eligibil. Astfel, cel care are media executiilor bugetare sub 50%, va trebui să îşi găsească, din timp, un partener cu execuţie bună.

30 iunie a fost data limită de depunere a primelor proiecte, pe acest nou program. Câte au fost depuse şi când vor fi anunţate proiectele selectate?

  1. MINCU: Au fost depuse 117 proiecte. Pe 15 octombrie, vom supune aprobării Comitetului de Monitorizare lista cu proiectele selectate și cu cele respinse. După această dată, vor fi anunţate proiectele care vor fi finanţate.

La cât timp după ce vor fi anunţate proiectele eligibile, vor fi semnate contractele de finanţare?

  1. MINCU: Va fi mai întâi o etapă de precontractare și, estimăm că, până la sfârşitul anului, să fie şi contractele de finanţare semnate.

Care sunt axele finanțate pe acest nou program?

  1. MINCU: Sunt cinci axe:
  • Axa prioritară 1: O regiune bine conectată – 81,983,295 euro ERDF

Obiectiv Specific 1.1: Îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la reţelele de transport TEN-T.

Obiectiv Specific 1.2: Creșterea siguranței transportului pe căile fluviale sau maritime

Alocare pentru proiecte soft: 8,198,330 – euro ERDF

Alocare pentru proiecte hard: 73,784,965 – euro ERDF

        – Axa prioritară 2: O regiune verde – 53,936,379 euro ERDF

Obiectiv Specific 2.1: Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural

Obiectiv Specific 2.2: Îmbunătățirea managementului durabil al ecosistemelor din zona transfrontalieră

Alocare pentru proiecte soft: 10,787,276 – euro ERDF

Alocare pentru proiecte hard: 43,149,103 – euro ERDF

  • Axa prioritară 3: O regiune sigură – 40,991,647 euro ERDF

Obiectiv Specific 3.1: Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră

Alocare pentru proiecte soft: 4,099,165 – euro ERDF

Alocare pentru proiecte hard: 36,892,482 – euro ERDF

  • Axa prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă – 15,102,186 euro ERDF

Obiectiv Specific 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă

  • Axa prioritară 5: O regiune eficientă – 10,787,276 euro ERDF

OS 5.1: Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere

Care sunt așteptările dumneavoastră, de la acest program?

  1. MINCU: Cooperarea transfrontalieră presupune programe derulate pentru oameni. În zonele de graniță, problemele pot fi comune. O situație pe care o avem aici, în Călărași, spre exemplu, nu o întâlnim în nordul țării, dar, de o parte și de alta a graniței, problematica poate fi comună, ceea ce am și constatat, de-a lungul timpului, prin implementarea programului PCT RO-BG 2007-2013.

Sunt foarte optimistă, în ceea ce privește implementarea viitorului program, și este important că oamenii se pot întâlni, atât din România, cât și din Bulgaria, pentru a găsi soluții comune, la probleme comune.

    Vă mulțumim și vă dorim mult succes, în nouă misiune pe care o aveți, în cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, 2014-2020!

 

 

 

Please enter banners and links.

Next Post

Călărași:Proiect finanţat prin Regio, inclus pe o agendă de vizită, cu jurnaliștii

vin oct. 2 , 2015
În data de 30 septembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat un nou eveniment destinat promovării rezultatelor implementării Regio 2007 – 2013 în Sud Muntenia. Acţiunea a debutat cu o conferinţă de presă, în cadrul căreia au fost prezentate […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!