AJOFM Călărași reamintește tuturor angajatorilor obligația de a comunica toate locurile de muncă vacante

Print Friendly, PDF & Email

Exodul de resursă umană și mobilitatea redusă sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă piața muncii din România. Pentru a putea genera soluții optime, ANOFM are nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu agenții economici.
Reamintim tuturor angajatorilor obligația prevăzută de lege de a comunica AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
De asemenea, angajatorii trebuie să comunice ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la AJOFM Călărași, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.
Locuri de muncă vacante sunt, potrivit actului normativ mai sus menționat, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.
Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.

Compartimentul Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Primăria Călărași/ Autobuze ecologice și modernizarea stațiilor de călători

mar feb. 25 , 2020
Luni, 24 februarie 2020, Municipiul C?l?ra?i a devenit beneficiarul unei noi finan??ri europene în cadrul Programului Opera?ional Regional 2014-202, Axa prioritar? 4 – ”Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile”, prin semnarea contractului de finan?are pentru proiectul „Cre?terea atractivit??ii, siguran?ei ?i eficien?ei transportului public în municipiul C?l?ra?i prin modernizarea acestui mod de transport”. […]
0Shares