AJOFM Călărași/ Program de ucenicie

Print Friendly, PDF & Email

Pași de urmat pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, ce doresc să devină ucenici, conform Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Călărași, prezentând următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi în copie;

– actele de studii și de calificare, în original și copie;

– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Călărași o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie, sunt următoarele:

  1. a) actul de identitate, în original şi în copie;
  2. b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
  3. c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;
  4. d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
  5. e) dispoziţia de repartizare de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti,
  6. f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele în original se restituie titularului.

Compartimentul  Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și              EURES

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

IPJ Călărași/Programarea candidaților pentru evaluarea psihologică

joi dec. 7 , 2017
 Candidaţii recrutaţi pentru susţinerea examenului de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina- sesiunea ianuarie 2018, vor susţine evaluarea psihologică, în ziua de 08 decembrie a.c., ora 08.00, la Colegiul Agricol „Sandu Aldea” din municipiul Călăraşi, județul Călărași. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate şi pix de […]