Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a început distribuirea pachetelor de igien?, în cadrul Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014-s2020, tran?a a II-a, în perioada 29 iulie-05 august 2020, la sediul Cantinei de ajutor social, din Prelungirea Dobrogei nr. 65A. Sunt a?tepta?i 75 beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat, 343 beneficiari de […]

0Shares