Primar Iulian Radu: „Orice ban atras pentru investiţii reprezintă un pas înainte!”

Print Friendly, PDF & Email

Comuna Dichiseni se numără printre localităţile călărăşene  aflate pe drumul sigur al prosperităţii. Chiar dacă este o localitate mică,  priorităţile primului gospodar al localităţii, edilul Iulian Radu, s-au axat, întotdeauna, pe nevoile întregii comunităţi.  Transformările din localitate,  din ultimii patru ani de zile,  sunt evidente, pentru că interesul administraţiei locale a fost acela de a implementa cât mai multe proiecte investiţionale, pe a asigura o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii comunei.

Aflat la al doilea mandat, primarul Iulian Radu este hotărât să ducă mai departe ştacheta  şi să continuie drumul realizărilor pentru localitatea sa.

Încă de la prima oră, l-am găsit la biroul primăriei, stând de vorbă cu cetăţenii, şi a dorit să ne dea mai multe detalii privind proiectele edilitare, din ultima perioadă, dar şi obiectivele sale pe termen mediu şi lung.

Domnule primar care au fost realizările pe care le-aţi punctat în primul dumneavoastră mandat şi care sunt obiectivele prioritare, pe următorii ani?

 

Iulian Radu: „După cum se cunoaşte, bugetul primăriei se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.  Fiind un buget mic, nu ne permitem să facem investiţii mari în localitate. Dar, eu pot spune că am reuşit cu fonduri externe, de la Consiliu Judeţean şi de la Guvern, să implementez câteva proiecte menite să aducă plus valoare comunităţii noastre. Toate drumurile de pământ,  din cele trei sate ale localităţii: Satnoieni, Dichiseni şi Coslogeni au fost pietruite. La fel, aleile pietonale, de pe ambele sensuri,  au fost betonate şi vor fi finalizate în acest an. Şcoala din Dichiseni a fost reabilitată, a fost schimbat acoperişul, are sursă de apă potabilă continuă, grupuri sanitare moderne şi are autorizaţie sanitară de funcţionare. Am reabilitatat şi amenajat Căminul Cultural de la Coslogeni,  printr-o finanţare europeană prin Programul Operaţional de Pescuit,am amenajat parcări în faţa Şcolii de la Dichiseni şi la Mînăstirea Crucea de Leac, din satul Coslogeni, iar în acest an, intenţionăm, cu  fonduri din bugetul local, să amenajăm alei în celei trei cimitire din comună. De asemenea, am realizat delimitarea graniţelor comunei şi marcarea acestora.”

 Reabilitarea Şcolii din Coslogeni, o investiţile de 4,8 milioane de lei

 

Modernizarea Şcolii din Coslogeni o consider o mare realizare, ţinînd cont şi  de greutăţile pe care le-am întâmpinat în implementarea proiectului. După cum se ştie, şcoala a beneficiat de un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, în valoare de aproximativ 4,82 milioane de lei.  Unitatea şcolară fost dotată cu mobilier nou, cu echipament IT, a fost racordată la o centrală termică cu combustibil solid şi a fost amenajată o modernă sală de sport. În prezent, cei  200 de copii din localitate, alături de profesorii lor, îşi desfăşoară activitatea în cele mai bune condiţii.

 

Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, aproape de finalizare

 

„La ora actuală, avem în desfăşurare lucrările pentru modernizarea reţelei de alimentare cu apă. Este un proiect accesat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în valoare de 450.000 de lei şi vizează înlocuirea bazinelor de metal şi  dotarea cu o staţie de clorinare. Acestui proiect intenţionăm să îi  completăm finanţarea, tot cu bani de la Ministerul Dezvoltării,  pentru a asigura contorizarea, dar şi montarea unor filtre speciale pentru înlăturarea impurităţilor solide din apă.”

 

Îmbunătăţirea iluminatului public a dus la scăderea infracţionalităţii

O realizare notabilă a administraţiei din Dichiseni o reprezintă modernizarea iluminatului public şi montarea camerelor de supraveghere în trafic.

”La această oră, reţeaua de iluminat, pe care o avem, este la cele mai bune standarde. Becurile cu LED sunt foart eficiente, iar odată cu modernizarea acestui serviciu, am reuşit să începem şi montarea unui sistem de monitorizare dotat cu un server performant şi cu  o reţea de camere de supraveghere video, în anumite zone din comună. La finalizarea acestui proiect vor fi montate, în localitate,  36 de camere video performante. Odată cu modernizarea serviciului de iluminat a început să scadă simţitor infracţionalitatea din comună. Deci este un plus de siguranţă pentru locuitorii din Dichiseni.”, a spus edilul Iulian Radu.

 Atragere investiţiilor finanţate din fonduri externe şi guvernamentale, prioritatea nr.1 a administraţie din Dichiseni

„Orice ban, pe care îl putem atrage pentru investiţii, este un pas înainte pentru binele comunei Dichiseni. Am depus, zilele acestea, la Compania Naţională de Investiţii, un proiect pentru modernizarea Căminului Cultural de la Dichiseni. Iar în jurul bisericii din Dichiseni, ce se află lângă Cămin, doresc să amenajăm  şi un parc pentru petrecerea timpului liber, ce va da o  alt aspect zonei din centrul comunei. Totodată, avem proiecte cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pe care intenţionăm să le depunem, pentru implementarea sistemului de canalizare, apă menajeră şi pluvială, dar şi pentru asfaltarea drumurilor din localitate.  Un alt obiectiv prioritar, aflat pe agenda mea de lucru, în actualul mandat, este şi realizarea unui centru şcolar de tip after-school şi a unei baze sportive cu gazon sintetic, în curtea şcolii din Dichiseni.”

Uşa primăriei este deschisă, permanent, pentru cetăţenii localităţii

Oricine  poate observa că în primărie nu este afişat programul de audienţe al primarul Iulian Radu şi al viceprimarlui Nicolae Marinescu. Edilul localităţii a dat şi o explicaţie în acest sens.  „Suntem într-un permanent contact cu concetăţenii noştri, atât eu, cât şi viceprimarul Nicolae Marinescu, pentru a  veni cât mai mult în sprijinul lor. La noi, nu există program de 8 ore de lucru. Numai aşa cred că putem fi mereu aproape de oameni. Marea problemă din comună o constituie lipsa locurilor de muncă. Vin la mine mulţi tineri ce îmi cer sprijinul să îi ajut în găsirea unui loc de muncă. I-am ajutat pentru a se angaja la diferiţi agenţi economici din Călăraşi. Însă, în acest an, comunitatea noastră beneficiază de un mare avantaj. Se vor crea în localitate 50 de locuri de muncă, de către un investitor călărăşean. Acesta va pune în funcţiune o ciupercărie, mai multe sere legumicole, precum şi o fermă de îngrăşare a tăuraşilor. Aici,  tinerii din comună pot munci fără a fi nevoiţi să facă naveta la Călăraşi sau în alte localităţi din judeţ.”, a precizat  primarul Iulian Radu.

Monica Ghiorghe

Next Post

Compania Artistica Mix Music Show - Drept la replică

joi mart. 16 , 2017
In urma public?rii unor secven?e din RAPORTUL PRIVIND ANALIZAREA ACTIVIT??II CENTRULUI CULTURAL JUDE?EAN CALARA?I, atat in publicatia dvs. cat si pe site-ul sau pe pagina dvs. de facebook, in care se fac referiri ample la Compania Artistica Mix Music Show, pentru corecta si completa informare a cititorilor, in virtutea art. […]
0Shares