D.G.A.S.P.C. Călăraşi face angajări la CRRN Plătăreşti

Print Friendly, PDF & Email

jobDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPC) Călăraşi, cu sediul în Călăraşi str. Bărăganului nr.1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

  1. Îngrijitor-1 post Centrul de Recuperare şi  Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Plătăreşti
  2. Muncitor calificat-1 post CRRN Plătăreşti
  3. Muncitor calificat II bucătar-1 post CRRN Plătăreşti
  4. Muncitor calificat III-1 post-CRRN Plătăreşti
  5. Magaziner -1 post-CRRN Plătăreşti
  6. Referent II-1 post CRRN Plătăreşti
  7. Spălătoreasă -1post-CRRN Plătăreşti

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din H.G. nr 286/2011 modificată si completatată prin.H.G.nr.1027/2014 pentru modificarea şi  completarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice:

Condiţiile  specifice necesare, în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt :

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Îngrijitoare:

Studii medii generale

Muncitor calificat I:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Certificat de calificare în meseria de instalator,electrician,mecanic întreţinere,dulgher,tâmplar,fochist,geamgiu;

Muncitor calificat II-III bucătar:

Studii medii absovite

Certificat de calificareîn meseria de bucătar

Magaziner:

Studii medii economice cu diplomă de bacalaureat ;  Vechime în muncă , minim 5 ani,

Referent II

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Vechime în muncă-minim 9 ani

Spălătoreasă

Studii medii-generale absolvite

Concursul se va organiza confor calendarului următor:

24 septembrie 2015, ora 10, proba scrisă

28 septembrie 2015, ora 10, proba interviu

Pentru însrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 21 septembrie 2015, orele 16,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul DGASPC Călăraşi, str. Bărăganului, nr.1.

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului-Cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afişată la sediul DGASPC Călăraşi precum şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.311.060, interior 106-Compartimentul Resurse Umane.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

,, Caravana filmului românesc”, din nou, la Călăraşi, în perioada 10-13 septembrie

lun sept. 7 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱„Caravana filmului românesc – capodopere ale cinematografiei naţionale” soseşte, din nou, la Călăraşi. Timp de patru seri, în perioada 10 – 13 septembrie a.c., publicul de toate vârstele este invitat să vizioneze nemuritoare filme româneşti, care au încântat generaţii întregi de spectatori. „Caravana filmului românesc […]