D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară o campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. Călărași derulează, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Călărași desfășoară, în perioada martie-aprilie 2019,  campania de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal, doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. au capacitate deplină de exercițiu;
 2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi:

-solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu prezintă afecțiuni medicale, care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil;

– solicitanții au absolvit, cel puțin, 10 clase;

– solicitanții prezintă aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale;

– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia  nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni;

– solicitanții au în familie un venit stabil;

– solicitanții manifestă atitudine non-discriminatorie față de vârstă, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament;

– solicitanții prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani;

 1. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 2. au urmat cursurile de formare profesională, organizate de D.G.A.S.P.C. Călărași.

  Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  3.persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

Asistentul maternal profesionist beneficiază de:

 • drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare;
 • consiliere şi sprijin din partea specialiştilor D.G.A.S.P.C.;
 • cursuri de pregătire profesională organizate de D.G.A.S.P.C.;

Persoanele  interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Călărași, cu sediul pe str. Bărăganului, nr. 1, municipiul Călărași, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Au prioritate în evaluare persoanele cu vârsta până la 55 de ani, care prezintă disponibilitate de a lua în plasament doi sau mai mulți copii.

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Călărași, tel. 0242/311060.

Persoană de contact – Mihaela Sfârlea.

 

  Compartiment Relații cu Publicul

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

În atenția solicitanților de teren atribuit tinerilor în vederea construirii de locuințe

mar mart. 12 , 2019
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Please enter banners and links.