Cum se fentează banul public la primăria Tămădău

Print Friendly, PDF & Email

baniÎn urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi Călăraşi, în anul 2013, s-au constatat grave nereguli privind cheltuirea banului public, la primăria Tămădău. Au fost făcute plăţi nelegale, fără documente justificative, ce au dus la un prejudiciu total de peste 100.000 de lei. În Raportul Curţii de Conturi se arată următoarele:

,,S-a efectuat plata nelegală a unor servicii informatice facturate, fără documente justificative, fără respectarea prevederilor contractuale şi fără recepţia serviciilor prestate, şi anume: plata nelegală a unor servicii informatice către SC Compania de Contabilitate SRL, plata serviciilor lunare de mentenanţă către SC Magnify Sight SRL şi către SC Adicom Soft SRL, valoarea prejudiciului fiind de 25.000 lei. (U.A.T.C. Tămădău Mare). S-a efectuat plata nelegală a unor lucrări neexecutate de SC IULYCONS SRL Olteniţa, pentru realizarea obiectivului ,,Consolidare şi remodelare clădire existentă, extindere orizontală şi verticală P+EM”. Au fost executate lucrări, în baza unei situaţii întocmită în calitate de ,,contractant”, deşi până la data controlului nu a fost încheiat nici un angajament legal (contract de lucrări), din care să rezulte drepturile şi obligaţiile părţilor. Situaţia de lucrări (devizul) nu este confirmată de beneficiarul lucrărilor şi nici nu s-a întocmit proces verbal de recepţie a lucrărilor facturate. Valoarea prejudiciului este de 25.000 lei. (U.A.T.C. Tămădău Mare). S-a efectuat plata cantităţii de 9 mc de cherestea, facturată de SC MARCONSTRUCT SRL Olteniţa, dar care nu a fost livrată/recepţionată până la data auditului, valoarea prejudiciului fiind de 8.000 lei (U.A.T.C. Tămădău Mare). În anul 2013, au fost efectuate plăţi nelegale din creditele deschise pentru activitatea de învăţământ, pentru cheltuieli angajate în anul 2012 de UATC Tămădău Mare, valoarea prejudiciului fiind de 3.000 lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare). În anul 2012, au fost efectuate plăţi din creditele deschise din bugetul local, pentru cheltuielile de capital privind dotarea grădiniţei, pentru bunuri facturate şi nerecepţionate în anul 2011, care au fost înregistrate în gestiune în anul 2012 (conform listelor de inventariere) şi în evidenţa financiar-contabilă în anul 2013, dar care nu se regăsesc în totalitate în dotarea entităţii, valoarea prejudiciului fiind de 27.000 lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare). Abaterea: Decontarea eronată a cheltuielilor de transport (mijloacele de transport utilizate, distanta şi funcţia pe care o deţine persoana care efectuează deplasarea) a fost constatată la U.A.T.C. Tămădău Mare. Nu au fost respectate prevederile: art.16 din HG nr. 1.860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată; art. 35 din Decretul nr. 209/1976, actualizat; pct. 4 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/2002, actualizat, întrucât s-a efectuat plata cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală, fără respectarea prevederilor HG nr. 1.860/2006, actualizată, deoarece: pentru deplasarea cu autoturismul proprietate personală nu s-a obţinut aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, iar pentru cheltuielile de transport cu autoturismul proprietate personală nu s-a stabilit contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Valoarea prejudiciului este de 2.000 lei.”, se menționează în raportul Curții de Conturi.

 

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Accident grav, produs din cauza vitezei excesive la volan

mar mart. 31 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În după-amiaza de 30 martie 2015, S. Daniela, de 30 ani, din municipiul Galaţi, a condus un autoturism pe DN 21, în afara localităţii Constantin Brîncoveanu, judeţul Călăraşi, din direcţia Slobozia către Călăraşi, şi, pe fondul neadaptării vitezei la efectuarea unui viraj la dreapta, a […]