CRFPA Călăraşi scoate la concurs un post de inspector

Print Friendly, PDF & Email

CRFPACentrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor(CRFPA) Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, temporar vacante, de:

Inspector IA – pentru activitatea de formare profesională

 CERINŢE :

 • pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată
 • cunoştinţe de operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
 • vechime în specialitate : – minim 5 ani
 • abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la lucru în echipă, efort intelectual, seriozitate.
 • Programul concursului:
 • 11.08.2015 – ora 10.00- proba scrisă;
 • 12.08.2015 –   ora 10.00- interviu.Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
 • b) formularul de înscriere (se ridică de la responsabilul resurse umane);
 • d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;h) copie certificat naştere, căsătorie

g) curriculum vitae

 • e) cazierul judiciar;
 • c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • a) copia actului de identitate;

Condiţii oferite:

 • Contract individual de muncă, pe perioadă determinată
 • salariul stabilit conform Legii nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010;
 • programul de lucru în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară al C.R.F.P.A. Călăraşi.Informaţii suplimentare, bibliografia şi tematica se pot obţine de la biroul Resurse Umane – C.R.F.P.A. Călăraşi. Alte informaţii, la telefon: 0242-314353. Data limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs este 03.08.2015, ora 16.30 la sediul CRFPA Călăraşi.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Curtea exterioară a Spitalului Judeţean va fi reamenajată

joi iul. 30 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Miercuri, 29 iulie, consilierii judeţeni au aprobat Documentaţia tehnico –economică privind amenajările exterioare la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Aşa cum se arată în Hotărârea votată în unanimitate de consilieri, investiţia se ridică la aproximativ la 2,6 milioane de lei, cu TVA inclus, iar lucrările de […]