Actualitatea de Calarasi

Colegiul Tehnic ,,Ştefan Bănulescu” scoate la concurs un post de muncitor calificat

Please enter banners and links.

Print Friendly, PDF & Email

11165335_1016185455060141_6623842001477624838_nColegiul Tehnic”Ştefan Bănulescu” din Călăraşi, judeţul Călăraşi, în temeiul art. 7 din H.G. 1027/2014 anunţă organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei contractuale pe perioada nedeterminată vacante de:

  • muncitor calificat I-1post.

Candidaţii trebuie să aibă liceu, cel puţin 10 ani vechime în muncă, vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

Concursul se organizează la sediul Colegiului Tehnic”Ştefan Bănulescu”, str.Prel.Bucureşti, nr. 1:

  • – 01 septembrie 2015, ora 09.00: proba scrisă
  • 03 septembrie 2015, ora 09.00: proba practică.

Bibliografia concursului şi relaţii suplimentare se pot solicita la sediul unitaţii din str.Prel.Bucureşti, nr. 1, Calaraşi, telefon 0242312308.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial partea a III-a.