Clădirea Prefecturii Călărași, în administrarea temporară a Consiliului Județean

Print Friendly, PDF & Email

În ședința Consiliului Județean de marți, 31 ianuarie, se va supune la vot transmiterea în administrarea instituției a imobilului Prefecturii Călărași, în vederea continuării lucrărilor de reabilitare, începute cu mulți ani în urmă și sistate din cauza lipsei fondurilor.

Palatul Administrativ al Judeţului Călăraşi, actualul sediul al Instituţiei Prefectului, a fost transmis în administrarea acestei instituţii potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 706/1994.

În acest act normativ, Palatul Administrativ figurează ca fiind compus din 3 corpuri: Corpul A – sediul Instituţiei Prefectului, proprietate publică statului, Corpul B – sediul fostului Centru Regional de Formare Profesională FORDOC, actual sediu Punct de lucru al ADR SUD MUNTENIA, proprietate publică judeţului şi Corpul C – sediul Poliţiei Locale, proprietate publică a judeţului.

Palatul Administrativ este reprezentat în prezent numai de către Corpul A din perimetrul construibil şi doar acesta aparţine domeniului public al statului, în timp ce corpurile B şi C aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi.

În vederea executării lucrărilor de consolidare la Palatul Administrativ a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 2376/2004 prin care imobilul a fost transmis în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi pe durata execuţiei lucrărilor de consolidare.

În scopul executării lucrărilor de reabilitare este necesar ca imobilul să fie transmis în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, condiţie impusă pentru a putea accesa fonduri europene.

Una dintre oportunităţile de finanţare din fonduri nerambursabile o reprezintă cea prevăzută prin Programul Operaţional Regional, Axa 3.1. „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisie scăzută de carbon” – Componenta „Clădiri nerezidenţiale”.

       După adoptarea prezentului proiect de hotărâre, a cărui anexă conţine datele de identificare actualizate ale Palatului Administrativ, transmise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi în urma efectuării măsurătorilor cadastrale, se va proceda la întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern având ca obiect actualizarea datelor de identificare ale imobilului şi obţinerea dreptului de administrare.

Preluarea Palatului Administrativ se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern pentru transmiterea dreptului de administrare, iar Consiliul Judeţean Călăraşi va da în administrare gratuită Instituţiei Prefectului–Judeţul Călăraşi partea de imobil în care funcţionează în prezent.

În consecinţă, apreciez ca necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre, în scopul promovării unui proiect de hotărâre de Guvern pentru obţinerea administrării imobilului respectiv de către Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea reabilitării acestui monument de arhitectură al judeţului.

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

A scăzut preţul gigacaloriei, în municipiul Călăraşi

mar ian. 31 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱O veste bună pentru călărăşenii  ce au  apartamentele branşate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. În şedinţa de Consiliu Local, de luni, 30 ianuarie,a  fost aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâe privind  aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată […]