Câștigul salarial mediu net pe economie a fost, în luna martie, 2704 de lei

Print Friendly, PDF & Email
 • În luna martie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4488 lei, cu 8,7% mai mare decât în luna februarie 2018.
 • Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2704 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 217 lei (+8,7%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6689 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1541 lei).

Martie 2018 comparativ cu Martie 2017

 • Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum 

 • Indicele câştigului salarial real[1] faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 110,1%.
 • Indicele câştigului salarial real a fost de 108,4% pentru luna martie 2018 faţă de luna precedentă.
 • Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195,7%, cu 15,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2018.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,în perioada martie 2016 – martie 2018

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Martie 2018 comparativ cu Februarie 2018

În luna martie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 32,1% în fabricarea produselor din tutun;
 • între 16,0% şi 26,5% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea băuturilor;
 • între 11,0% şi 15,0% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de editare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport;
 • între 9,0% şi 10,0% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în agricultură, vânătoare şi servicii anexe (-3,3%), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe) (-2,8%), respectiv telecomunicaţii (-1,8%).

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale[4] pentru personalul plătit din fonduri publice,  în sănătate şi asistenţă socială (+22,3%), respectiv în învăţământ (+18,4%). De asemenea, o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net s-a înregistrat şi în administraţia publică (+1,3%).

Informaţii suplimentare:

*) Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri la numărul mediu al salariaţilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar disponibil pe site-ul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi ( www.calarasi.insse.ro ) şi accesând baza de date on-line TEMPO, pe site-ul  Institutului Naţional de Statistică  ( www.insse.ro ) .

*) vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii.

[1] calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

[4] Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Luni, 14 mai, C.J.C. se întrunește în ședință ordinară/Ordinea de zi

lun mai 14 , 2018
Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 14 Mai 2018, ora 1200, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :    1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării  […]