ANUNŢ DE MEDIU

Print Friendly, PDF & Email

Beneficiarul BOLONTOC CONSTANŢA cu domiciliul în Aleea Cenuşăresei, nr. 2, bl. 52, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 2, Bucureşti, anunţă Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:
,,PUZ – ZONĂ SERVICII ŞI COMERŢ” amplasat în P 2, T 25/1, sat Gălbinaşi, comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, C.F. 20581
Documentaţia se supune procedurii de adoptare:
fără Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
fără evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, de luni până vineri, între orele 1000 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Citații UAT Comuna Roseți - pentru 14.06.2022

mar mai 31 , 2022
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱pagina 8 ROSETI ȘASE CITATII TERMEN 14.06.2022 Please enter banners and links.