Absenteismul şcolar, cea mai mare ameninţare pentru învăţământul călărăşean

absenteism scolar fotoLa ora actuală, învăţământul călărăşean se confruntă cu un mare pericol, cel al absenteismului şcolar. Numai în anul de învăţământ 2013-2014, şcolile din judeţul Călăraşi au înregistrat un trist record în ceea ce priveşte numărul absenţelor de la orele de curs. Conform informaţiilor furnizate de către Inspectoratul Judeţean Şcolar Călăraşi, în anul trecut şcolar, s-au înregistrat peste un milion de absenţe, cu aproximativ 84.000, mai puţine faţă de anul şcolar 2012-2013. Aceste date demostrează faptul că absenteismul din judeţul Călăraşi periclitează bunul mers al activităţii educaţionale, întrucât, favorizează acte de indisciplină dar şi abandonul şcolar. Cel mai mare număr de absenţe este înregistrat la nivelul ciclului liceal şi gimnazial. Acest aspect confirmă şi rata mare de abandon şcolar. În,, Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din judeţul Călăraşi 2013-2014” se arată că abadonul şcolar s-a ridicat la 23,8%. Cea mare mare rată a abandonului şcolar, de 14,9% a fost înregistrată la liceele din mediul rural, după care, un procent de 3,5% este înregistrat la nivelul ciclului gimnazial. Liceele unde au fost înregistrate cote alarmante sunt: Liceul Tehnologic ,,Ion Ghica “ din Olteniţa (abandon de 30%) şi Liceul Transporturi Auto din Călăraşi cu abandon şcolar de 29%. La nivel gimnazial, o rată marea abandonului şcolar s-a înregistrat la Şcoala Gimnazială nr. 6 din Olteniţa, 32, 32%, şi Şcoala Gimnazială nr. 7 din Călăraşi cu 17,07%. Pentru a combate acest fenomen îngrijorător, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a impus aplicarea unor măsuri stimulative pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar. Acestea presupun o mai bună monitorizare a elevilor obişnuţi să chiulească de la şcoală, precum şi stimularea acestora, prin diferite metode pedagogice pentru a-i atrage să vină la cursuri. Dirigintele de clasă va trebui să comunice permanent cu părinţii şi să găsească soluţii amelioratorii în funcţie de fiecare caz în parte. O altă măsură care, se pare că, a dat rezultate, este cea ce a asistării alocaţiei de sprijin pentru susţinerea familiei.   Familiile care au copii cu peste 21 de absenţe la şcoală nu mai beneficiază acest tip de ajutor social. Conform datelor furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru că, 294 de elevi au depăşit 21 de absenţe, familiile acestora nu au mai primit alocaţia de sprijin. Iar, pentru familiile a 242 de elevi li s-a diminuat această tip de ajutor, deoarece, aceştia au înregistrat la şcoală, peste 10 absenţe.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Memoriul secretarilor comunelor: „Cetăţenii şi statul ne confundă cu “secretara unui şef “ – cu fusta scurtă

lun oct. 20 , 2014
Asociaţia Comunelor din România –Filiala judeţului Călăraşi  a remis redacţiei ziarului nostru  un memoriu din partea a 40 de secretari ai comunelor  din judeţul Călăraşi, adresat mai multor instituţii publice centrale.  În memoriul de mai jos, secretarii de primării declară: ,,Suntem secretarii localităţilor judeţului Călăraşi şi, în această calitate, îndeplinim […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!