” Voluntar din pasiune” la ISU Călăraşi

Print Friendly, PDF & Email

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență BARBU ŞTIRBEI al judeţului Călăraşi a reluat campania de înscriere şi recrutare a voluntarilor care doresc să activeze în cadrul structurilor de intervenţie

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori  sunt următoarele:

-vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;

-apt din punct de vedere medical;

-să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;

-să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru Situații de Urgență;

 -să nu fie angajat în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență;

 -să nu fie angajat/ desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

 

   Persoanele care doresc să se înscrie în programul de voluntariat vor depune până la data de 30.03.2018 un dosar ce va conține următoarele documente:

          – cerere de înscriere;

– certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

– copie după actul de identitate;

– aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională, cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență;

– act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;

– adeverinţă medicală cu mențiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru muncă;

– acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

 

    În perioada activităţii desfăşurate în cadrul inspectoratului, voluntarii vor dobândi cunoştinţele necesare acordării primului ajutor medical de urgenţă, vor urma cursuri de specializare în cadrul centrelor de formare ale I.G.S.U., iar ulterior vor încadra autospecialele SMURD alături de pompierii profesionişti. 

De asemenea, voluntarii vor fi implicați în activitățile desfășurate de

serviciile profesioniste pentru situații de urgență, astfel:

  • participarea la promovarea campaniilor de conștientizare a populației derulate la nivelul I.G.S.U. prin distribuirea de ghiduri și pliante;
  • participarea la activități de instruire și educare preventivă a populației;
  • completarea echipajelor de intervenție la misiunile de asigurare a măsurilor specifice din competență, fără grad ridicat de risc :
  • sprijin în activități de promovare a instituției, pe timpul organizării activităților de tip Porți Deschise sau Sărbătorirea Zilelor armei.

 

  • Perioada de înscriere și depunere a dosarelor este de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1600, la sediul Inspectoratului perntru situaţii de urgenţă Barbu Ştribei al judeţului Călăraşi  (adresa: municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr 344).
  • Relații suplimentare puteți obține pe site-ul inspectoratului www.isucalarasi.ro; facebook: ISU Calarasi sau la numărul  de telefon: 0242 311818- (interior 27003).

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

A fost aprobat bugetul Municipiului Călăraşi, pe acest an

mar feb. 13 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Consiliul Local Călărași a aprobat, în ședință extraordinară, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Călărași pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, bugetul creditelor […]