Vineri, 22 noiembrie, secretarul general al PNL C?l?ra?i, Valentin Barbu, a dorit s? fac?, în cadrul unei conferin?e de pres?, o scurt? compara?ie între cei doi candida?i din turul al II-lea la alegerile preziden?iale: Klaus Iohannis , PNL, ?i Viorica D?ncil?, PSD. ,,Între Klaus Iohannis ?i Viorica D?ncil? op?iunea noastr? […]

Conducerea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a sus?inut o conferin?? de pres?, pentru a prezenta investi?iile în infrastructura de drum, în unit??ile ?colare, în domeniul s?n?tate, dar ?i pe cele privind dezvoltarea poten?ialului turistic al jude?ului. Lista de investi?ii, pe anul 2017, a fost prezentat? de pre?edintele Vasile Iliu??, al?turi de vicepre?edintele […]

Sala de ?edinte a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a g?zduit vineri, 16 septembrie, conferin?a na?ional? „Hemoragia sistemului medical din România – de ce ne pleac? medicii?”, manifestare ce s-a bucurat de prezen?a unui num?r de peste 60 de persoane, care au dezbatut problemele sistemului medical din România ?i au venit cu […]

0Shares