Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Luni, 12 noiembrie 2018, începând cu ora 17.00, la Muzeul Municipal C?l?ra?i, aflat în subordinea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, va avea loc lansarea volumului ,,Na?ionalismul ?i Europa na?iunilor” în prezen?a autorului  – Mircea Chelaru, general de corp armat?, fost ?ef al Marelui Stat Major al Armatei Române, eseist, istoric, om politic […]

Joi, 13 septembrie, dou? institu?ii c?l?r??ene au pornit, prin reprezentan?i curajo?i ?i entuzia?ti, într-o misiune inedit? pentru C?l?ra?i. Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi C?l?ra?i, la ini?iativa primarului Daniel ?tefan Dr?gulin ?i a inspectorului-?ef al IJJ C?l?ra?i, col. Marcu Ionel, au ales s? omagieze Anul Centenarului prin ridicarea […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i dore?te s? informeze faptul c? Tribunalul C?l?ra?i a respins cererea formulat? de Prefectul jude?ului C?l?ra?i în vederea anul?rii Hot?rârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017, privind aprobarea deleg?rii gestiunii serviciului public de prestare a activit??ilor de dezinfec?ie, dezinsec?ie ?i deratizare în municipiul C?l?ra?i. Decizia magistra?ilor a fost pronun?at? în […]

Joi, 12 aprilie 2018, s-au încheiat concursurilor demarate la finalul lunii martie în cadrul Festivalului Interna?ional de poezie “Zilele Nichita St?nescu”- edi?ia a XII-a, manifestare organizat? de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i în parteneriat cu Societatea Cultural? Apollon ?i Muzeul Municipal C?l?ra?i, sub egida Centenarului Marii Uniri. La cele trei sec?iuni de […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i deschide seria evenimentelor culturale dedicate s?rb?toririi Centenarului Marii Uniri de la 1918! Violonistul R?zvan Stoica revine, la C?l?ra?i, dup? participarea extraordinar? din deschiderea Zilelor Municipiului –edi?ia 2017, într-un concert simfonic ce se va desf??ura miercuri, 29 noiembrie 2017, începând cu ora 18.30, în sala de spectacole ”Barbu […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? joi, 1 iunie, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copilului, ac?iuni pentru copii, în Parcul Dumbrava, începând cu ora 10.00. Copiii vor fi invita?i s? se înscrie la tradi?ionalul concurs ”Desene pe asfalt” (vor primi cret? pentru colorat, juc?rii, dulciuri ?i ap?), se vor bucura de un […]

Reducerea risipei ?i eficientizarea cheltuirii banului public în administra?ia public? local? reprezint? pilonul 4 al concursului de bune practici ”Inova?ie ?i calitate în sectorul public”, edi?ia a IX-a, program dezvoltat de Guvernul României, prin: Cancelaria Primului-ministru, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, Ministerul pentru Consultare Public? ?i Dialog Civic ?i […]

Ast?zi a avut loc lansarea oficial? a proiectului “C?l?ra?i – ECOmunitatea ta”, proiect pilot de colectare selectiv? a de?eurilor din municipiului C?l?ra?i, implementat în perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2014 de asocia?ia ViitorPlus. Proiectul î?i propune atât cre?terea gradului de con?tientizare a cet??enilor cu privire la necesitatea recicl?rii de?eurilor, cât […]

0Shares