Miercuri, 26 iunie, zi în care se s?rb?tore?te Ziua Drapelului Na?ional al României, în municipiul C?l?ra?i, sub coordonarea Centrului Militar Jude?ean C?l?ra?i ?i a Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i ”General de brigad? Barbu Pârâianu”, cu participarea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? ”Barbu ?tirbei” C?l?ra?i ?i a Inspectoratului […]

Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i  v? invit? miercuri, 12 octombrie 2016, la spectacolul de teatru ”JOCUL REGILOR”, de Pavel Kohout. Spectacolul, în regia lui  Felix Alexa, îi are în distribu?ie pe Maia Morgenstern,  Mircea Rusu ?i  Andrei Fin?i. „Jocul regilor” face parte din stagiunea de spectacole “Toamna cultural?” ?i se va desf??ura în Sala  […]

Prin Ordinul Prefectului nr. 183/21.06.2016 au fost convoca?i pentru miercuri, 22.06.2016, consilierii ale?i în urma alegerilor locale din 05.06.2016 în vederea constituirii consiliilor locale la localit??ile: Vlad ?epe?, ora 11.00 Independen?a, ora 13.00 C?scioarele, ora 14.00 Cioc?ne?ti, ora 15.00 La ?edin?a de constituire particip? Prefectul jude?ului C?l?ra?i sau reprezentantul acestuia […]

Miercuri, 13 aprilie, Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,?ara Copil?riei” , din C?l?ra?i, a fost gazda unui eveniment deosebit. Micu?ii ecologi?ti ?i cadrele didactice au primit vizita reprezentan?ilor Centrului Carpato Danubian de Geoecologie (CCDG), în vederea reevalu?rii, pentru men?inerea Steagului Verde ?i a titlului de Eco-?coal?. La aceast? ac?iune au participat: […]

Miercuri, 22 octombrie, vor sosi la C?l?ra?i, la invita?ia pre?edintelui organiza?iei PSD C?l?ra?i, Dan Cristodor, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, ?i ministrul IMM-urilor, Eugen Jianu. Ace?tia vor discuta cu oamenii de afaceri pe tema proiectelor benefice pentru comunitate. Întâlnirea cu mediul de afaceri va avea loc în sala de ?edin?e […]

Miercuri, 9 iulie 2014, de la orele 17:00, la Centrul de resurse pentru ini?iativ? ?i ac?iune – Olteni?a (CRIA) din Bulevardul Republicii nr.24, 10 antreprenori olteni?eni sunt invita?i s? participe la întâlnirea de lucru – Omul sfin?e?te locul – dedidac? identific?rii nevoilor de preg?tire ale angaja?ilor.  Discu?iile vor fi moderate […]

Miercuri, 7 mai, premierul Victor Ponta s-a aflat în campanie electoral? la C?l?ra?i. Dup? ce a vizitat dou? mari obiective industriale din municipiu, societ??ile Aldis ?i Tenaris, prim-ministrul Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea ?i ministrul agriculturii, Daniel Constantin, au sus?inut discursuri politice pentru alegerile europarlamentare, în fa?a simpatizan?ilor ?i activi?tilor alian?ei […]

Miercuri, 2 aprilie, a fost semnat primul proiect pe Regio, domeniul 3.4. – reabilitare infrastructur? educa?ional? în jude?ul C?l?ra?i, accesat de prim?ria Cuza Vod?. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, vizeaz? modernizarea ?i reabilitarea ?colii Gimnaziale cu clasele I-VIII, din Cuza Vod? ?i este prima ?coal?, din […]

65Shares