Conform informa?iilor de ultim? or?, oferite de prefectul jude?ului, George Iacob, în jude?ul C?l?ra?i avem confirmate 42 de focare de Pesta Porcina African?, în urm?toarele localit??i: Borcea – 10; Perisoru – 27; Calarasi – 3; Constantin Brincoveanu – 1; C?l?ra?ii vechi – 1. Totodat?, sunt 7 suspiciuni de PPA ( […]

Sâmb?t?, 9 septembrie, în localitatea Vâlcelele, Prim?ria comunei ?i Consor?iul de Extensie ?i Dezvoltare Rural? Vâlcelele au organizat o petrecere câmpeneasc?, cu ocazia celei de-a XI-a edi?ii a manifest?rii  ,,Ziua Comunei”, cunoscut? ?i sub denumirea de ,,Ziua Fermierului”. La serbarea câmpeneasc? au participat, al?turi de localnici: ambasadorul Republicii Belarus în […]

Primarul comunei Rose?i, Nicolae Râjnoveanu, a organizat prima edi?ie a Zilelor Comunei Rose?i. Chiar dac? este la al cincilea mandat, primarul Râjnoveanu nu s-a gr?bit s? organizeze acest eveniment, care prinde foarte bine la locuitori, considerând c? prioritare sunt investi?iile privind modernizarea infrastructurii comunei, ?colile, renovarea C?minului Cultural ?i, nu […]

Pre?edintele organiza?iei jude?ene al PSD C?l?ra?i a fost condus ast?zi, sâmb?t?, 15 octombrie, pe ultimul drum, de lideri politici, din diferite partide, pe care i-a unit acela?i gând: dorin?a de a-i aduce un ultim omagiu tân?rului politician, Dan Cristodor, Bebe, pentru cunoscu?i ?i prieteni. Pre? de câteva ore, pre?edintele PSD, […]

0Shares