Festivalul interna?ional de poezie “Zilele Nichita St?nescu”, edi?ia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, eveniment prins în calendarul activit??ilor dedicate s?rb?toririi Centenarului Marii Uniri, se va desf??ura ?i în ora?ul de pe malul Borcei, la ini?iativa Prim?riei Municipiului C?l?ra?i în parteneriat cu Asocia?ia Cultural? APOLLON – România ?i […]

6Shares