Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i v? invit? joi, 1 iunie 2017, în Parcul Central ( Foi?or ), la ora 10.30,  pentru a marca împreun? Ziua Interna?ional? a Copilului. Clovni, personaje de poveste ?i eroi îndr?gi?i vor atrage copiii din C?l?ra?i în jocuri interactive, pictur? pe fa??, modelare de baloane […]

La ?coala Gimnazial? „Nicolae Titulescu”, din C?l?ra?i, a avut loc joi, 13 aprilie,  întâlnirea dintre Petre Gheorghe, reprezentant al sponsorului Corina Oana Bondi, profesor universitar doctor la Facultatea de medicin? – Universitatea Pittsburgh, Pennsylvania (S.U.A.) ?i elevii califica?i la etapa na?ional? a olimpiadelor de fizic?, chimie ?i biologie. „Corina Bondi, […]

În ?edin?a de joi, 23 martie, va fi supus aprob?rii consilierilor locali, din C?l?ra?i, raportul privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitan?ii îndrept??i?i s? primeasc?, în anul 2017, o locuin?? social?, r?mas? definitiv?, în vederea repartiz?rii. Lista a suferit unele modific?ri, fa?? de listele de priorit??i ?i ierarhizare aprobate în decembrie […]

Joi, 24 noiembrie, începând cu ora 14.00, la Colegiul Na?ional Barbu-?tirbei, din C?l?ra?i, organizatorii: Consiliul Jude?ean, Centrul Cultural Jude?ean, Prim?ria Municipiului ?i realizatorul Compania Mix Music v? invit? la ac?iunea “Verde pentru România”. Sunt invitate vedete din show-bizz, precum: Deep Central, Keo, 3 Sud-Est, etc., care vor planta pomi în […]

9 persoane re?inute în urma unor perchezi?ii domiciliare, efectuate ieri, de poli?i?tii din C?l?ra?i, în cadrul unui dosar penal în care se cerceteaz? furtul a 38 de kilograme de argint industrial. La data de 8 noiembrie  a.c., poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i au efectuat 9 perchezi?ii în localit??ile Rose?i, […]

Editia a IX- a a Festivalului Na?ional de Muzic?  Folk  “CHITARA DUN?RII”, din C?l?ra?i, se va desf??ura în zilele de 25, 26 ?i 27 noiembrie 2016. Datorit? aprecierilor publicului ?i colaboratorilor iubitori de muzic? folk, festivalul continu? si în acest an, dorindu-se revigorarea acestui gen muzical, sus?inerea ?i promovarea pe […]

Pre?edintele organiza?iei jude?ene al PSD C?l?ra?i a fost condus ast?zi, sâmb?t?, 15 octombrie, pe ultimul drum, de lideri politici, din diferite partide, pe care i-a unit acela?i gând: dorin?a de a-i aduce un ultim omagiu tân?rului politician, Dan Cristodor, Bebe, pentru cunoscu?i ?i prieteni. Pre? de câteva ore, pre?edintele PSD, […]

La C?l?ra?i, a avut loc miercuri, 14 septembrie, conferin?a de deschidere a proiectului “Realizarea ?i promovarea unui produs turistic natural comun: Traseul „Mo?tenirea natural? protejat? în regiunea transfrontalier? România – Bulgaria”. Liderul de proiect, Asocia?ia municipalit??ilor dun?rene ”Dunav”, ?i-a ales ca partener Funda?ia ”Natura Vie”, din C?l?ra?i, care a implementat […]

Duminic?, 12 iunie, începând cu ora 12.00, trupa de balet “DANUBIU BALET C?L?RA?I” (micu?e balerine cu v?rsta pre?colar? ?i ?colar?) al?turi de maestrul Coregraf, C?lin HAN?IU, v? invit? la transpunerea poeziei shakespearian? „VISUL UNEI NOP?I DE VAR?”, ?ntr-un spectacol de balet classic, pe muzica lui Mendelssohn Bartholdy. Spectacolul are ca […]

0Shares