S?pt?mâna trecut?, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, l-a invitat pe senatorul PNL, R?ducu Filipescu, s? fie prezent la o discu?ie ce a avut loc împreun? cu conducerea societ??ii Saint-Gobain, pe tema fabricii de parbrize, care î?i va începe activitatea, la finele acestui an. Despre aceast? întâlnire, senatorul Filipescu a […]

Ast?zi, 21 iunie, directorul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mu?at, împreun? cu primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, au semnat primul contract de finan?are în cadrul Programului Opera?ional Regional 2014 – 2020! Primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia care va primi finan?are în cadrul […]

Prim?ria municipiului C?l?ra?i informeaz? faptul c? prin Adresele nr. 18033/08.12.2014 ?i 18173/10.12.2014, Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice-Activitatea de Trezorerie C?l?ra?i a comunicat institu?iei suma de 6.875 mii lei pentru achitarea hot?rârilor judec?tore?ti pentru plata salariilor în unit??ile de înv???mânt preuniversitare de stat.  Drept urmare, prin dispozi?ie a primarului municipiului C?l?ra?i, […]

Sâmb?t?, 27 septembrie, a fost sarbatorit Hramul Sfântului Antim Ivireanul, la C?minul de b?trâni, din C?l?ra?i, care-i poart? numele. La slujba ?inut? de un sobor de preo?i, în frunte cu protopopul Ramon Ilie, au participat cei 36 de b?trâni de la C?min, primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin, directorul institu?iei, Mihai Alexandru, directoarea Direc?iei de […]

Mar?i, 20.05.2014, a avut loc conferin?a de promovare a proiectului „19th CENTURY FASHION SHOW” – proiect finan?at prin programul de cooperare transfrontalier? România – Bulgaria 2007 – 2013, cofinan?at de Uniunea European?, prin Fondul European de Dezvoltare Regional?. Lider de proiect este Municipalitatea Glavinitsa, din Bulgaria, iar parteneri sunt: Asocia?ia […]

14Shares