Vineri, 16 septembrie 2016, Consiliul Judetean Calarasi, împreuna cu Spitalul Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, organizeaz? Conferin?a Na?ional? „Hemoragia sistemului medical din România – de ce ne pleac? medicii?”, manifestare ce se va desf??ura în sala de sedinte a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, începând cu ora 10.30. Conferin?a este organizat? în contextul […]

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, prin Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i ?i compania Mix Music Bucure?ti, organizeaz? în perioada 06 – 09 August 2015, cea de-a XXIII-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Folclor “Hora Mare”.  Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea dimensiunii interculturale, prin participarea unor ansambluri de muzic? ?i dans tradi?ional […]

În perioada 12 – 13 aprilie 2015, Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, prin Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i, organizeaz? proiectul cultural ”S?rb?toare Pascal?”. Proiectul, organizat cu ocazia Sfintei S?rb?toare de Pa?te, se va desf??ura pe platoul din fa?a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, începând cu orele 16 :30. Intrarea este liber?. Calarasenilor li s-au pregatit dou? spectacole muzicale de amploare, cu arti?ti cunoscu?i, pentru […]

Dup? 4 luni de la explozia blocului A38, de pe strada Bucure?ti,din municipiul C?l?ra?i, în ziua de Cr?ciun, înc? nu e finalizat? ancheta privind cauza care a produs deflagra?ia. Pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu a declarat, s?pt?mâna aceasta, c? în prima faz? a anchetei s-a stabilit c? vinovat ar fi […]

Noua perioad? de programare european? 2014 – 2020, va continua s? finan?eze proiectele de infrastructur? ?i dezvoltare economico-social? ale administra?iilor locale. Chiar dac? programele opera?ionale ?i ghidurile solicitantului vor fi disponibile în partea a doua a anului, conducerea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i organizeaz?, în aceasta perioad?, întâlniri de consiliere a primarilor […]

Blocate înc? din 2009, de guvernarea Boc, posturile vacante din administra?ia public? au putut fi scoase, în acest an, la concurs, în condi?iile în care acestea se încadreaza în numarul total de posturi admise, în func?ie de popula?ie, pentru fiecare unitate administrativ-teritorial?. În acest context, la începutul lunii, Consiliul Judetean […]

In contextul national si european, transpus prin Strategia Europa 2020, actiunea statelor membre ale U.E. la schimbarile climatice si utilizarea durabila a energiei prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea ponderii surselor de energie regenerabila si cresterea eficientei energetice reprezinta un obiectiv major al perioadei urmatoare. În […]

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, prin Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i, organizeaz? în perioada 01 – 04 August 2013, cea de-a XXI-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Folclor “Hora Mare”. Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea dimensiunii interculturale, prin participarea unor ansambluri de muzica si dans traditional care promoveaza folclorul specific zonei […]

3Shares