Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în lunile noiembrie ?i decembrie: S?pt?mânal – JUNIOR IT – Atelier – organizat de Biblioteca    Jude?ean? C?l?ra?i       […]

0Shares