Şmecherii cu iz penal la Centrul Cultural Judeţean Călăraşi

Print Friendly, PDF & Email

La iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a fost iniţiat un control de audit privind activitatea Centrului Cultural Judeţean. Raportul rezultat în urma auditului respectiv a fost prezentat public în faţa consilierilor judeţeni, fiind  detaliate toate aspectele privitoare la întreaga activitate a acestei instituţii subordonate Consiliului Judeţean în perioada anilor 2014-2016. De menţionat este faptul că în urma controlului de audit  s-au constatat grave deficienţe, pe perioada cât a fost manager al instituţiei, Alina Jipa. De menţionat este faptul că, la finele anului trecut  a fost adoptata Hotărârea ce a vizat eliberarea sa din funcţie. Totodată, membrii comisiei de audit au propus, aşa cum este menţionat în raport, sesizarea organelor competente( Parchetul, Poliţia, etc.) pentru analizarea unor grave nereguli, deja semnalate de către aceştia.  

 

Aşa cum se arată în raport, un aspect destul de grav se referă la „Gestionarea defectuoasa a bugetului prin externalizarea serviciilor (pentru o perioada de trei ani) către firma MIX MUSIC SHOW SRL, prin Acordul Cadru  nr. 2143 / 14.11.2014 – în aşa fel, încât, preţurile plătite de Centru către Mix Music, pentru spectacolele contractate, au fost dublate, triplate sau chiar mai mari, faţă de preţul real.

  • „ Spectacolul de teatru„ Noi 4” (anul 2014) – preţul transmis prin email de către unul dintre actori a fost de 4.000 lei ,  iar preţul plătit de instituţie către Mix Music Show SRL pentru acelaşi spectacol este de 7 ori mai mare, respectiv – 30.000 lei
  • Spectacolul de teatru „ Raţa salbatică” (anul 2015) – preţ de cumpărare de la Teatrul Bulandra –000 lei, preţul plătit de Centrul Cultural către Mix Music Show SRL pentru spectacol a fost dublu, respectiv  – 55.800 lei ;
  • Spectacolul de teatru „Mă mut la mama” (anul 2014) – pretul transmis de directorul Companiei , a fost de – 6000 lei, iar preţul plătit de Centrul Cultural catre Mix Music Show SRL a fost  dublu, respectiv  000 lei ;
  • Spectacolul „ Mă mut la tata” (anul 2016) – preţul transmis de (…..) a fost de –7500 lei, iar preţul plătit de Centrul Cultural  către Mix Music Show SRL a fost triplu, respectiv – 000 lei;
  • Spectacolul „Mă mut sau nu mă mut” (anul 2016) – preţul transmis a fost de 9500 lei, iar Centrul Cultural a plătit firmei Mix Music Show SRL triplu, respectiv  – 31.200 lei .

Achiziţiile serviciilor conexe evenimentelor culturale din Acordul Cadru , s-au facut prin firme care, fie au sediul  la aceeaşi adresă în Bucureşti sau în Feteşti, fie sunt ale angajatilor  sau colaboratorilor acesteia.

Din aceste exemple şi comparând preţurile evenimentelor culturale desfăşurate pe parcursul derulării respectivului Contract Cadru, reiese că această externalizare nu a fost în interesul Centrului Cultural.

 

Din discuţiile purtate cu angajaţii Centrului Cultural a rezultat că, atât climatul cât şi cultura organizaţionala au fost afectate grav în ultimii ani, întrucât:

– nu s-a acţionat corespunzator cu privire la realizarea obiectivelor instituţionale, activitatea proprie fiind axata mai mult pe activităţi externe (externalizarea excesivă a serviciilor), în defavoarea activităţilor interne, atitudine care nu încurajează dezvoltarea propriilor talente. De altfel, s-a cheltuit foarte mult pe spectacolele externalizate comparativ cu bugetarea activitătilor proprii;

– conducerea Centrului Cultural nu avea în vedere problemele ridicate de personalul propriu, deşi asculta propunerile acestora;

– la spectacolele a căror organizare a fost externalizată, angajaţii Centrului Cultural erau puşi, prin note interne de serviciu, să execute anumite activităţi (vânzare de bilete, control acces, plasare, garderoba etc.) prevăzute în sarcina furnizorului de servicii, conform contractelor încheiate;

– conducerea nu lua în seama informările propriului personal care, în urma recepţiei anumitor evenimente, a identificat unele nereguli în activitatea furnizorului de servicii;

– climatul organizaţional s-a alterat dupa externalizarea unor servicii catre Mix Music Show SRL, persoane din conducerea acestei societăti implicându-se în activitatea Centrului Cultural, uneori, chiar, dând sarcini personalului Centrului;

– in timp, Centrul Cultural s-a transformat din institutie de cultura in institutie de spectacole;

– nu se respecta fişele de post, fiind persoane care lucrează în alte compartimente si desfasoara alte activitati decat cele prevăzute în fişa de post;

 

Managerul Centrului Cultural Judetean Calarasi, d-na Jipa Alina Penelopa, în data de 16.12.2016 a solicitat Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, printr-o notă scrisă, aprobarea efectuării concediului de odihnă, începând cu 19.12.2016, concediu aprobat în data de 23.12.2016.

La data de 27.12.2016, managerul Centrului solicita Consiliului Judeţean şi nu Preşedintelui Consiliului Judetean, „retragerea” cererii de concediu din 16.12.2016, solicitare care nu a fost aprobată.

Totodată, la nivelul Centrului Cultural s-a întocmit dispoziţia managerului nr.40/23.12.2016, prin care, în perioada 23.12.2016-06.01.2017„ atribuţiile privind conducerea, organizarea, şi funcţionarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi vor fi preluate de d-na Ursu Dorina, director adjunct (economic)”, pe care d-na Jipa Penelopa Alina, managerul Centrului Cultural la acea dată, nu a semnat-o.

În aceste condiţii, pe perioada în care se afla in concediu de odihna, d-na Jipa Penelopa Alina a semnat mai multe documente pentru plata unor furnizori ( în valoare totala de 641.793,37 lei), precum şi alte documente interne.

 

Au fost identificate situaţii în care nu s-au respectat normele privind circuitul documentelor între compartimentele din cadrul Centrului Cultural, precum şi în comunicarea instituţionala cu alte unităti. Astfel, au fost identificate documente fără număr de înregistrare, nedatate şi fără antet, de unde rezulta modul de lucru deficitar al personalului Centrului Cultural.

In anul 2014, managerul Jipa Alina Penelopa, a întocmit acelaşi document, respectiv „Calendar orientativ al Programelor si Proiectelor Culturale conform Strategiei culturale a Consiliului Judeţean Călăraşi” în 3 exemplare, fără număr şi nedatate, aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean Călărasi, ing. Raducu George Filipescu, care ar fi trebuit sa constituie anexe la hotărarile Consiliului Judeţean prin care se aproba bugetul Centrului Cultural. În primul exemplar, unele proiecte figurau cu buget 0, iar in celelalte exemplare sunt bugetate (in al 2-lea cu 320.000 lei şi în al 3-lea cu 638.000 lei).

Totodata, verificând registrele de intrare-ieşire ale Centrului Cultural din perioada anilor 2014-2016 au fost găsite foarte multe numere de înregistrare libere, în prezent barate, de unde rezulta ca era posibila antedatarea documentelor.”

 

Fostul manager al Centrului Centrului Cultural nu recunoaşte raportul de audit  

 

Alina Jipa, fostul manager al Centrului Cultural, susţine că acel raport de audit nu are nicio valoare, infirmând  aspectele  semnalate în urma controlului.

 

 „Eu nu ştiu nimic de sumele astea, pe care le-au scos ei( n.red-membrii comisiei de audit).  Noi (n.red.-Centrul Cultural ) n-am primit niciodată oferte pentru spectacolele pieselor de teatru. De achiziţia spectacolelor , licitaţii, oferte,  se ocupa, strict, compania Mix Music.În schimb, instituţia noastră se ocupa de administrarea patrimoniului.

Eu nu recunoc acest raport de audit. Evaluarea managementului unei instituţii de cultură se face conform unui Ordin al Ministrului Culturii, de către o comisie formată din persoane cu aceleaşi atribuţii precum şi persoane desemnate de către preşedintele Consiliului  Judeţean.Acest lucru s-a întâmplat doi ani la rând . Activitatea mea a fost evaluată de comisii formate din manageri  culturali din alte judeţe, iar preşedintele acestor comisii a fost  cineva  desemnat de preşedintele consiliului Judeţean . Partea finaciară este controlată de către Curtea de Conturi . Se face, astfel , evaluarea financiară ce ţine de legalitate, corectitudine , conform calendarului cultural, pe evenimente,  aprobat de către Consiliul Judeţean  care se adaptează la Strategia de Dezvoltare a judeţului.Toate evenimentele şi agenda culturală se regăsesc în bugetul Centrului Cultural, anexă la o Hotărîre a Consiliului Judeţean, pe care , eu , dacă n-aş fi pus-o în practică, aş fi dat socoteală în faţa consilierilor judeţeni.”,  a precizat Alina Jipa.

 

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Spitalul județean de urgenta Călărași a rămas fără conducere

lun mart. 6 , 2017
În cursul zilei de vineri, managerul spitalului din Călărași, Silviu Didilescu, și-a depus demisia din funcție. Președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuta, a declarat pentru Actualitatea de Calarasi: “Săptămâna trecută, i-am cerut o situație privind reorganizarea spitalului și viitorul contract cu CAS. Nu am primit situația, dar am găsit vineri, 3 […]