Primăria Radovanu/Anunţ de participare la licitaţie

Print Friendly, PDF & Email

1. Informaţii generale privind concedentul
COMUNA RADOVANU, având statut de Unitate Administrativ Teritorială – persoană juridică de drept public, identificată prin CIF 3796845, cu sediul în Comuna RADOVANU,str.Principala nr.158, Judetul CĂLĂRASI, Tel./Fax: 0242.517215, E-Mail Primaria_Radovanu@Yahoo.Com, persoana de contact Vlasceanu Emil.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:
Terenuri în suprafața totală de 55,0678 ha, situate în T 23, P8; T 24, P6 ; T25, P15 și T21. Terenurile apaţin de domeniul privat al Comunei Radovanu, judeţul Călăraşi, cu destinaţia arabil extravilan.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din data de 31.03.2021.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Radovanu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice, comuna Radovanu, strada Principală nr. 158, judeţul Călăraşi.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Radovanu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2021, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Radovanu, comuna Radovanu, strada Principală nr. 158, județul Călărași.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
28.04.2021, ora 10.00, la Primăria comunei Radovanu.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, municipiul Călărasi, strada Bucureşti nr.106, tel. 0242315736, fax: 0242315736, email: trcl.reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2021

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Gică Popescu, acasă la FC Agricola Borcea

joi apr. 15 , 2021
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱AS FC Agricola Borcea și Fotbal Club Viitorul Constanţa SA 2 s-au întâlnit sâmbătă, 10 aprilie, pe stadionul comunei Borcea. Meciul a facut parte din Liga III Seria 3. FC Agricola Borcea a jucat împotriva Viitorului Constanța II în 2 meciuri din acest sezon. În […]