Primăria Călărași/Cum este organizat serviciul de transport public local, la nivelul municipiului

Raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public, operatorii de serviciu public selectați, plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării

Descrierea modului în care serviciul de transport public local este organizat la nivelul Municipiului Călărași

La nivelul municipiului Călărași au fost înființate și organizate serviciile de transport public local, în baza Legii 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, Legii 92/2007, legea serviciilor de transport public local și  Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere după cum urmează:

  Transport public local de persoane:

-transport prin curse regulate;

-transport cu autoturisme în regim de taxi;

-transport cu autoturisme în regim de închiriere;

-serviciul de închiriere de mașini.

 Transport public local de mărfuri:

-transport în regim de taxi și în regim contractual.

Forma de atribuire a serviciului

Forma de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate este licitație publică deschisă/negociere. Documentația de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători în municipiul Călărași a fost aprobată prin H.C.L. nr. 26/12.03.2015. Procedura de atribuire a contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători a fost contestată, pe rolul instanțelor de judecată aflându-se litigiile dintre autoritatea administrației publice locale și operatorii de transport care au participat la procedura de licitație publică deschisă și negociere, dosar nr. 2149/116/2015 – părți: S.C. NICAROM TRANS EXPRESS S.R.L. în contradictoriu cu Consiliul Local, litigiu soluționat definitiv prin respingerea acțiunii formulate de operatorul de transport și dosar nr. 2018/116/2015 – părți: S.C. ALI TRANS COM S.R.L., în contradictoriu cu Consiliul Local, în care s-a pronunțat sentința civilă nr. 2744/25.10.2016 de către Tribunalul Ilfov, litigiu în care s-a respins acțiunea formulată de S.C. ALI TRANS COM S.R.L., nefiind soluționată definitiv.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local cu autoturisme în regim de taxi este gestiunea delegată. Documentația de gestiune delegată a serviciului de transport public local înregim de taxi  în municipiul Călărași a fost aprobată prin H.C.L. nr. 94/25.06.2014.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local cu autoturisme în regim de închiriere este gestiunea delegată. Documentația de gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane în regim de închiriere în municipiul Călărași a fost aprobată prin H.C.L. nr. 105/30.07.2013.

Forma de atribuire a serviciului de transport public local de mărfuri în regim de taxi  și în regim contractual este gestiunea delegată. Documentația de gestiune delegată a serviciului de transport public local de mărfuri în regim de taxi  în municipiul Călărași a fost aprobată prin H.C.L. nr. 104/30.07.2013.

Pentru transportul în regim de taxi, în regim de închiriere și serviciul de închiriere de mașini a fost aprobat Regulamentul tuturor activităților prin H.C.L. nr. 103/30.07.2013.

Durata medie de atribuire a serviciului

Durata Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Călărași a fost prevăzută în cadrul documentației aferente procedurii de atribuire la 6 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane  în regim de închiriere în municipiul Călărași care a fost prevăzută în cadrul documentației aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport în regim de închiriere sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi în municipiul Călărași care a fost prevăzută în cadrul documentației aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în regim de taxi, în regim de închiriere și serviciul de închiriere de mașini în municipiul Călărași care a fost prevăzută în cadrul documentației aferente procedurii de atribuire este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, dar nu mai mult de 5 ani.

Plăți compensatorii și drepturi exclusive

                   Având în vedere faptul că la momentul actual nu există un contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu nici un operator de transport autorizat și nici care să prevadă obligativitatea acordării subvenției, pe cale de consecință autoritatea publică locală nu acordă plăți compensatorii și drepturi exclusive.

Menționăm faptul că transparența decizională a fost asigurată la nivelul Primăriei municipiului Călărași pentru procedura de atribuire a contractului de gestiune delegată, prin concesiune, a serviciului de transport public local de călători prin publicarea anunțului de participare la licitația publică deschisă în cotidianul național România Liberă, din data de 25.06.2015, cotidianul local Observator de Călărași nr. 3099, din data de 25.06.2015, și Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr. 118, din data de 24.06.2015.

PRIMAR ,

Ing. DRAGULIN DANIEL STEFAN

       Directia  Juridica ,                                                                                                          Director Tehnic,                 

   Cons.jur. PAPAZI NELU                                                                                                                                       Ing. GHEORGHE MARIAN

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Călărași/ Programul sărbătorilor de iarnă

vin dec. 9 , 2016
Primăria Municipiului Călărași, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Călărași, organizează anul acesta, următoarele evenimente, menite să puncteze Sărbătorile de iarnă 2016; 13,14,15 decembrie, Sala BARBU ȘTIRBEI – CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC pentru copii și tineri – proiecții de film în regim gratuit, adresate în special elevilor din unitățile de învățământ […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!