Primăria Călărași organizează concurs pentru posturile de consilieri

foto sediu primariePrimăria Municipiului Călăraşi organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție  vacant de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor la Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 Condiții  cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Dezvoltare Urbană și Protejarea Monumentelor la Direcția Urbanism  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;                                                                            Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 17.05.2016, ora 11,00 – proba scrisa și 19.05.2016, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă și consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ghișeu Unic – Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal  – Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă   la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Compartimentul Ghișeu Unic   la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;

Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 17.05-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 19.05.2016, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

         PRIMAR,

     DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

 

Please enter banners and links.

Next Post

Activități economice transfrontaliere prin Centrul de Oenologie şi Viticulură «Terasele Dunării»

mie apr. 13 , 2016
Asociația Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov, împreună cu partenerii săi, Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin din Silistra, Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au implementat proiectul […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!