Primăria Călărași/ Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, din 30 ianuarie

Print Friendly, PDF & Email

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 30.01.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Demolare Spaţiu Comercial (C1), Construire Spaţiu Comercial P+1”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16-16 bis, număr cadastral 29320, carte funciară nr. 29320.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2019-2020.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ,,Sistem de optimizare procese orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP în municipiul Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi a imobilului – Creşă (teren şi construcţie) cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9, judeţul Călăraşi, aflat în domeniul public al UAT Călăraşi, şi a imobilului – Centrul Comunitar ,,Oborul Nou”, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Cernei, nr. 12-14, judeţul Călăraşi, aflat în domeniul privat al UAT Călăraşi.
  5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 520 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Victoriei, nr. 1A, judeţul Călăraşi.

Diverse.

– informare şi raport pe semestrul II al anului 2018 privind activitatea asistenţilor personali.

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași a organizat evenimentul:”Hai să dăm mână cu mână”

vin ian. 25 , 2019
Centrul județean de Cultură și Creație Călărași, instituție subordonată Consiliului Județean Călărași, a organizat, joi 24 ianuarie, evenimentul ”Hai să dăm mână cu mână”, menit să celebreze împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cadrul manifestării, desfășurate în sala ”Barbu Știrbei” a C.J.C.C. Călărași, publicul s-a putut […]