Primăria Călăraşi a început procedura de atribuire a 30 de autorizaţii Taxi

taxi 2În conformitate cu prevederile Legii 38/2003, actualizată, la sediul primăriei municipiului Călărași, str. București nr.140A,  va avea loc  procedura  de  atribuire a autorizațiilor pentru  executarea  serviciului  public de transport persoane  în regim de taxi .

Se supun procedurii de atribuire un numar de 30 autorizatii TAXI

  –Art.14 (2), din Ordinul 356/2007 dispune ca: ,,Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute”.

– Legea 38/2003 actualizata Art 11 punct (4) :

,,In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu-se cu aceasta ocazie si numarul de ordine”.

Operatorii persoane fizice si persoane juridice, care doresc să execute serviciul public de transport persoane în regim de taxi, trebuie să obțină autorizația de transport pentru acest serviciu si sa solicite participarea la procedura de atribuire, incepind cu data de 01.07.2014, pâna la data de 29.08.2014.

A– Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei municipiului Călărași, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea  autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială , întreprindere individuală sau persoană juridică, după caz;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă efectiv activitatea de transport, pentru transportatorul persoană juridică ;

2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

–  nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

– nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

– nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei.

În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, acesta  va fi şi persoana desemnată să prezinte documentele prevazute la  punctul  c(2) si punctul d;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic în activitate;

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

B – Procedura de atribuire se va desfășura dupa urmatorul program:

1.Depunerea solicitărilor :  perioada  limită  29.08. 2014;

Dosarul trebuie sa cuprindă urmatoarele documente:

1-pentru transportatorii care nu dețin autoturisme la data atribuirii autorizatiilor TAXI:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;

b) copie  a autorizaţiei de transport valabilă;

c) declaraţia pe propria răspundere că  va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare si punctajele ce vor fi obtinute conform Anexei 2;

d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care v-a fi achiziţionat fiecare autovehicul declarat ca v-a fi detinut conf. lit. c.

2-pentru transportatorii care dețin autoturismele cu care vor executa  transportul de persoane în regim de taxi:

a)     cerere de participare la procedura de atribuire;

b)    copie a autorizației de transport persoane  în regim de taxi valabilă;

c)  certificatul de înmatriculare al autoturismului;

d)  cartea de identitate;

e)  declaratie pe propria raspundere privind punctajul pe care il indeplineste

autoturismul conform criteriilor de departajare,Anexa 2.

După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, în termen de 10 zile, 30.08.2014 -8.09.2014, autoritatea de autorizare v-a analiza cererile şi documentele depuse, v-a aplica criteriile de departajare şi v-a stabili transportatorul autorizat căruia i se v-a atribui autorizaţia respectivă.

 C)-Rezultatele atribuirii vor fi anunțate pe 9-11.09.2014 la sediul primăriei municipiului Călărași și prin  mijloacele de informare în masă locale.

 D)-În perioada 12.09-26.09.2014, se pot depune  contestațiile;

 E)- Contestațiile se rezolva până pe  06.10.2014;

 F)- După data de 06.10.2014 se vor elibera autorizațiile taxi și se vor încheia contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi cu transportatorii care au obținut autorizații taxi în urma atribuirii.

– Autorizațiile taxi se vor elibera în baza următoarelor documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizatiei taxi;

b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonoma «Registrul Auto  Roman» (R.A.R.);

d) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;

e) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

f) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

g) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;

(1) Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru acelea care sunt inmatricu-late in judetul Calarasi.

(2) Pentru autovehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

(3) In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu-se cu aceasta ocazie si numarul de ordine.

In termen de 15 zile de la emiterea autorizatiei taxi, se va prezenta la compartimentul de transport dovada fiscalizarii aparatului de taxat.

LISTA  AUTORIZATIILOR  TAXI CE SE VOR  ATRIBUI ÎN GESTIUNE DELEGATĂ PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

Pentru sesiunea de atribuire a autorizatiilor pentru serviciul de transport persoane in regim de taxi in Municipiul Calarasi,sunt disponibile un numar

de  30 autorizatii TAXI ,cu numerele:

007,011,024,027,028,033,044,048,050,052,056,061,062,066,069,074,085,090,

106,175,176,225,226,228,229,230,251,257,259,263.

G)- Pentru departajarea solicitanților se vor acorda puncte după următoarele criterii:

A – Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei:

– an fabricatie      2014    = 20 puncte

– an fabricatie      2013    = 18 puncte

– an fabricatie      2012    = 16 puncte

– an fabricatie      2011    = 14 puncte

– an fabricatie      2010    = 12 puncte

– an fabricatie      2009    = 10 puncte

B – Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare euro:

–  euro V      –  10 puncte

– euro IV      –    8 puncte

– euro III      –    6 puncte

– euro II       –    2 puncte

C – Volumul util al portbagajului:

–  > 400  ÷ 800 dm.c    = 8 puncte

–  > 300  ≤ 400 dm.c    = 5 puncte

–  > 200  ≤ 300 dm.c    = 3 puncte

D – Dotarea autovehiculului cu instalatie de aer conditionat:

– aer conditionat  10  puncte

E – Vechimea in ani de cind transportatorul desfasoara activatatea de  transport  persoane in regim de taxi:

–  >  6  ÷ 10 ani    =    10 puncte

–  >  4  ≤  6 ani    =      7 puncte

–  >  2  ≤  4 ani    =      4 puncte

–  ≤     2 ani         =      2 puncte

F –  Gradul de protectie al pasagerilor:

–  > 6 airbag-uri        =  10 puncte

–  4 – 5   airbag-uri   =   6 puncte

–  2  – 3   airbag-uri   =    4 puncte

–  1       airbag           =   1 punct

G – Forma de proprietate:

– proprietate   2  puncte

– leasing          1         punct

H  – Dotari suplimentare ale autovehiculului:

– dispozitiv de monitorizare GPS  =  1 punct

– dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client         = 1 punct

– existenta dispozitivului POS pentru plata cu cardul = 1 punct

– Dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizaţii taxi rămase neatribuite,acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă.

– Daca  egalitatea de puncte se mentine , v-a fi declarat câştigător    transportatorul care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul (A)( vechimea vehiculului de la data fabricaţiei);

– În caz de egalitate si dupa aplicarea punctului (A)se trece la următorul criteriu, procedura continuînd până la epuizarea criteriilor în vederea departajării transportatorilor.

Pentru autorizatiile ramase neatribuite se organizeaza o noua atribuire.

> = mai mare ;    ÷ = pina la;    ≤ = mai mic sau egal;

Please enter banners and links.

Next Post

Cinci eleve, din judeţul Călăraşi, au obţinut media 10 la bacalaureat. Află cine sunt acestea

lun iul. 7 , 2014
La prima sesiune a Bacalaureatului ce tocmai s-a încheiat, comunitatea călărăşeană se poate mândri cu faptul că are cinci absolvenţi de liceu, din promoţia curentă, care au obţinut media 10. Elevele care au obţinut media 10 sunt: Stanciu Livia Maria, Stan Fedora Bianca, Ţuţuianu Ana Maria, de la Colegiul Naţional […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!