Primăria Călărași a depus, în vederea finanțării europene, un proiect privind îmbunătățirea transportului public de călători

Primăria Municipiului Călărași a finalizat, în cursul zilei de joi, 27 decembrie 2018, încărcarea în MySMIS – aplicație online creată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru beneficiarii de fonduri europene, a proiectului ”Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”.

Proiectul este propus pentru finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul Specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală investiției este de 18.307.980,24  lei inclusiv TVA (integral eligibilă) din care C+M este 3.148.414,76 de lei inclusiv TVA, așa cum reiese din Devizului General întocmit în conformitate cu HGR nr. 907/2016. Contribuția UAT Municipiul Călărași la finanțarea proiectului este de 2% din cheltuielile eligibile.

Necesitatea investiției este fundamentată într-o  serie de documente strategice. Proiectul este cuprins în Planul de acțiune al  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la categoria Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecția împotriva zgomotului/sonoră), dar și în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Călărași pentru perioada 2014-2020, la capitolul Conectivitate, și vizează creșterea atractivității utilizării transportului public şi a siguranței utilizării modurilor nemotorizate de transport.

Obiectivele specifice avute în vedere de proiect sunt:

  • Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru 22 intersecţii și treceri de pietoni;
  • Implementarea unui sistem de management adaptiv al traficului rutier, care să includă cele 22 de locații (intersecții semaforizate și treceri de pietoni cu buton), având ca beneficii creșterea vitezei de deplasare a transportului public și în subsidiar a traficului auto, creșterea atractivității transportului public; creșterea cotei modale de utilizarea a transportului public în defavoarea utilizării vehiculelor personale; eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie, a consumului de combustibil precum și prin creșterea numărului de utilizatori; reducerea emisiilor GES
  • Creșterea siguranței cetățenilor în traficul rutier și în spațiul public, în general, prin dotarea intersecțiilor semaforizate, a trecerilor de pietoni cu buton, a unor stații de transport public și a altor zone identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu echipamente de supraveghere (camere video).
  • Creșterea siguranței cetățenilor și alarmarea instituțiilor abilitate în cazul pătrunderii în municipiu a unor vehicule aflate pe lista celor urmărite, prin instalarea unui sistem modern de recunoaștere și interpretare a numerelor de înmatriculare la intrările/ieșirile din oraș
  • Dezvoltarea unui sistem inovativ de detectie automata a incindentelor în trafic, a obiectelor suspecte / uitate în spațiul public
  • Crearea unui Centru de comandă și control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic si supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Călărași
  • Creşterea încrederii și satisfacţiei călătorilor pentru transportul în comun şi implicit creşterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun, prin comunicarea în timp real a duratei de așteptare în stație
  • Crearea infrastructurii de telecomunicații aferente sistemului inovativ implementat prin realizarea unei rețele de fibră optică proprie Primăriei

Intersecțiile care se modernizează prin instalarea de semaforizare (acolo unde este cazul), rețele de electroalimentare și reţele de date, camere video de supraveghere si senzori aferenți sunt:

  • 17 intersecții semaforizate: Prel. București-Panduri; Prel. București -Zăvoiului; Prel. București -Belșugului; Prel. București -Bd. N. Titulescu; Bd. N.Titulescu-Bd. Republicii; Prel. București -Bd. Cuza-Vodă; Grivița-Bd. Cuza-Vodă; Bd. Republicii-Bd. Cuza-Vodă; București -Eroilor; Grivița-Eroilor; Bd.Republicii-Eroilor; București -Sloboziei; Grivița-Sloboziei; Bd. Republicii-13 Decembrie-Sloboziei; București -Dobrogei; Grivița-Dobrogei; Republicii-Dobrogei
  • 5 treceri de pietoni cu buton: Prel. București – Știrbei-Vodă; Prel București-Crișana; Prel.București-Școala Mihai Viteazul; Grivița-13 Decembrie; Grivița-I.L. Caragiale.

Centrul de comandă și control va fi instalat într-o clădire proprietate publică, amplasată în municipiul Călărași, strada Mușețelului nr 2A, unde Primăria Municipiului Călărași are în vedere amenajarea noului sediu al Direcției Poliția Locală.

 

BIROUL DE PRESĂ

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Poiecte cu finananțare europeană, depuse de Primăria Municipiului Călărași, la Organismele Intermediare, spre evaluare

sâm dec. 29 , 2018
Autor: Florentina Chiru 29.12.2018 Primăria Municipiului Călărași are, în acest moment, depuse spre evaluare la Organismele Intermediare, proiecte cu finanțare europeană ale căror valori se ridică la  aproximativ 17,54 milioane de euro, cofinanțarea bugetului local fiind de doar 2%. Cele trei proiecte pe care Primăria Municipiului Călărași le are depuse […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!