Peste 20 de proiecte, cu finanţare europeană, vor fi depuse de către Primăria Călăraşi

Print Friendly, PDF & Email

Primăria municipiului Călăraşi a definitivat, la ora actuală, toate documentele necesare în vederea accesării programelor operationale europene cu finanţări nerambursabile . Echipele de specialişti din cadrul primăriei au pregătit proiectele  pentru a fi depuse atât prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,  INTERREG, Programul  Operaţional Capital Uman ( POCU),   cât şi prin Programul Operaţional pentru Pescuit (POP).

În cadrul unei conferinţe de presă, Luminiţa Trifu, directorul Direcţiei de Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul primăriei şi managerul public, Valentin Deculescu au adus în atenţie toate proiectele cu finanţate europeană  ce au fost depuse sau urmează să fie accesate.

Pe POR 2014-2020,municipalitatea călărăşeană  intenţionează să depună următoarele proiecte :

Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon:

 • Reabilitare termică cladiri publice – şcoli (Liceul  EMINESCU, Şcoala Gimnazială T. VLADIMIRESCU, Şcoala. Gimnazială nr.7, Şcoala Gimnazială M. Voda, Şcoala Gimnazială M. VITEAZU, Grădininiţa ŢARA COPILăRIEI);

 

 

 • Anvelopare termică Cămin de bătrâni “Sf. Antim Ivireanul”;

 Pe Axa prioritară 4  –  „Sprijinirea dezvoltării urbane”, axă, pe care se depun proiecte în mod necompetitiv , primăria Călăraşi are alocată suma de 24,73 milioane de euro şi urmează să depună proiecte în valoare de25,3 milioane de euro.

Propuneri proiecte:

 • sistem inteligent de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului (inclusiv Centru de comanda);(2,5 mil. euro)
 • modernizarea infrastructurii căilor de rulare aferente transportului public de călători: str. Bucureşti, parţial str. Portului şi parţial str. Independenţei(7 mil. Euro);
 • reabilitare zona urbană pietonală pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi zona adiacentă; scopul este de modernizare a zonei urbane pietonale şi aplicarea măsurilor de reducere a traficului auto în aceste zone( 3 mil. Euro);
 • sistem integrat de mobilitate urbana alternativă cu staţii inteligente automatizate de biciclete – Călăraşi bikecity(1,6 mil. Euro)

 

 • terminal intermodal Piaţa SIDERCA(1,5 milioane euro);
 • terminal intermodal blocuri IMC(1,5 mil. Euro);
 • retea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilităţii alternative nepoluante (Parc Central + Parc Dumbrava şi Parc Dendrologic(2 mil euro);
 • modernizarea şi eficientizarea transportului public din municipiul Călăraşi (achiziţionare autobuze hibrid, dotarea acestora cu sistem electronic de informare călători, corelat cu sistemul din dotarea staţiilor de călători, e-tiketing, etc.(1,5mil euro);
 • Regenerare spaţiu interurban – posibil Parc Dendrologic: alei pietonale, piste biciclete, trotuare, montare elemente constructive, (2 mil. Euro);
 • Proiect integrat de regenerare economică şi socială a unei zone funcţionale corelata cu zona marginalizată

 

 • Reabilitare si reamenajare cladire Cinematograf VICTORIA  si pregatirea acestuia pentru activitati culturale, educative, recreative(1,5 mil euro)
 • extindere si echipare cresa saptamanala(1,2 mil euro)

Axa prioritară 5  – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

 A fost depus Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POŞTA VECHE din municipiul Călăraşi”(2,57 milioane de euro). Proiectul este în faza de precontractare.

 •   În această clădire de patrimoniu va fi înfiinţat  un centru de cultură, dotat cu spaţii de expunere şi spatii pentru activităti de tip atelier pe teme tradiţionale: meştesuguri şi obiceiuri locale; ateliere: foto, video, impletituri din fibre care se găsesc în zona municipiului, pictură, gravură, construire machete(bărci, case, etc), tipografie, suveniruri;

Cofinanţarea proiectului  din partea Primăriei este de  2%  din suma cheltuielilor eligibile.

 

Axa prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban

 Propuneri proiecte:

 • construire locuinţe sociale;
 • reabilitare locuinţe sociale existente;
 • construire şcoala+grădiniţă în zona marginalizata, cu reabilitare căi de acces adiacente;
 • realizare investiţii posibile în Zona 2 Moldoveni (străzi şi trotuare zona blocuri J 11, 23 si 27, Cartier FNC, cartierele: Oborul Nou şi Caramidari.

PROGRAMUL OPERAţIONAL PENTRU PESCUIT şi AFACERI MARITIME 2014-2020

Înfiinţare acvariu / Clubul pescarului – reabilitarea şi dotarea clădirii a fostului acvariu, situată în Parcul Central;

 

INTERREG V A

 • fişe de proiecte depuse luni, 15 mai 2017, în sesiunea a doua de apeluri:
  • în parteneriat cu Municipalitatea Svishtov: Axa 1 – O Regiune bine conectată;

Titlul proiectului: „Creşterea mobilităţii transfrontaliere prin îmbunătăţirea infrastructurii nodurilor terţiare din infrastructura TEN-T şi dezvoltarea şi coordonarea sistemelor de transport tranfrontalier”; Valoarea totală a proiectului: 8 mil euro, câte 4 mil euro fiind bugetul fiecărui partener; partea româna a propus lucrări de modernizare pentru 3,072 km de carosabil (proiectul „Z”);

 • în parteneriat cu Municipalitatea Belene: Axa 3 – O Regiune sigură Titlul proiectului: „Managementul comun al riscului pentru reactii eficiente ale autoritatilor locale in situatii de urgenta”; valoarea totala a proiectului: 0,982 mil Euro, câte, aproximativ, 0,500 mil euro fiind bugetul fiecarui partener; partea româna a propus achiziţionarea urmatoarelor utilaje: platforma de lucru la înălţime(nacela), vehicul deszapezire, încărcător frontal(volă), vidanja, bobcat;
 • în parteneriat cu Consiliul Judeţean Calarasi – lider proiect si Municipalitatea Silistra: Axa 1 – O regiune bine conectată

Titlul proiectului „ Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunărea în zona transfrontaliera Călăraşi-Silistra”.

Valoarea totală a proiectului: 5,99 mil Euro, bugetul fiecărui partener fiind: CJC – 0,900 mil Euro, PMC – 3,635 mil Euro, partener bulgar – 1,510 mil Euro; CJC – achiziţii servicii proiectare+studii teren+avize, achizitie balize+ambarcatiune, construire si amplasare gara fluviala + ponton acostare, consultanţa in managementul proiectului; PMC – execuţie lucrări amenajare dig protectie şi  asistenţă tehnică.

 

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Lansare de carte/ „Zeus nu moare niciodată“

mar mai 23 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Marți, 30 mai 2017, Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă invită la sala Cinema, ora 13.00, alături de partenerii evenimentului – Colegiul Național „ Barbu Știrbei ” Călărași, Editura „ Cununi de stele ” și Biblioteca Județeană  „ Alexandru Odobescu ”,  la întâlnirea cu jurnalistul și scriitorul Cristian […]