Joi, ședință de Consiliu Local/Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.05.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe trimestrul IV al anului 2016.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile de către Municipiul Călăraşi, pentru activităţi nonprofit de interes public local, pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/10.06.2014 pentru aprobarea cofinanţării proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 534 mp, situat în curtea Colegiului Economic Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 199 (fost 186), proprietatea personală a numitei Crişcov Maria Eugenia.
 5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin leasing financiar a unor mijloace fixe de către Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Administraţiei Cimitirelor Călăraşi a cimitirelor situate pe raza municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor imobile – terenuri şi construcţii, în suprafaţă de 9310 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Varianta Nord, către Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Pieţe şi Oboare Călăraşi a unor imobile – terenuri şi construcţii situate pe raza municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren situat în zona F.N.C., în suprafaţă de 79.440 mp, dezmembrarea imobilului teren situat în zona Cimitirului Sfântul Lazăr – Cartier Obor în suprafaţă de 46.341 mp, dezmembrarea imobilului teren situat în strada Prelungirea Bucureşti Locuinţe A.N.L. 1 în suprafaţă de 15.150 mp, dezmembrarea imobilului teren situat în strada Cornişei, nr. 5, Locuinţe A.N.L. 2 în suprafaţă de 19.300 mp şi dezmembrarea imobilului teren situat în Prelungirea Dobrogei, nr. 1 în suprafaţă de 4685 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului în suprafaţă de 74 mp, situat în Călăraşi, strada Dobrogei, nr. 14, Partidului Puterii Umaniste Social Liberal (P.P.U.-S.L.).
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/1999 privind aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 19/19.04.2012 privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului privind transportul de mărfuri în regim contractual şi transportul efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare”.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al municipiului Călăraşi”, domnului Mircea Victor Rusu.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 52/11.04.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC ,,POŞTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie și a cheltuielilor legate de acesta, cu finanţare din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5:„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” Prioritatea de investiții 5.1.:„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” Operaţiunea/Obiectiv specific 5.1:”Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, Nr. apel: POR/2016/5/5.1.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

       Primar,

                                            Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Dichiseni/ A fost salvată, după ce s-a aruncat într-o fântână

mar mai 23 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Un echipaj de căutare – salvare din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi a intervenit prompt pentru extragerea persoanei, aceasta fiind adusă la suprafaţă nevătămată în circa 20 de minute. În data de 23.05.2017, ora 10.47, Garda de Intervenție a Detaşamentului de Pompieri Călăraşi a fost […]