INS/ Câştigul salarial mediu nominal brut a crescut, în luna noiembrie 2019

Print Friendly, PDF & Email

În luna noiembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5196 lei, cu 106 lei (+2,1%) mai mare decât în luna octombrie 2019.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3179 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 63 lei (+2,0%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7610 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1803 lei).
Noiembrie 2019 comparativ cu Noiembrie 2018
Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,9%**).
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real a fost 109,8% pentru luna noiembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Indicele câştigului salarial real a fost 101,8% pentru luna noiembrie 2019 faţă de luna precedentă.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 218,1%, cu 3,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2019.
Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,
în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2019

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Noiembrie 2019 comparativ cu Octombrie 2019
În luna noiembrie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna octombrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
• între 11,0% şi 13,0% în activităţi de editare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
• între 6,5% şi 9,0% în extracţia minereurilor metalifere, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor din tutun;
• între 3,0% şi 5,0% în fabricarea produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), colectarea şi epurarea apelor uzate, alte activităţi industriale n.c.a., depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, activităţi de servicii anexe extracţiei.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie 2019 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările în unele activităţi economice de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
• între 3,5% şi 6,5% în industria metalurgică, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, transporturi pe apă;
• între 1,0% şi 2,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi aeriene, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţie publică (+1,0%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,5%). Câştigului salarial mediu net a scăzut uşor în învăţământ comparativ cu luna precedentă (-0,2%).

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Bilanțul subvenţiilor acordate de către AJOFM Călărași, în anul 2019

Dum ian. 19 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Pe parcursul anului 2019, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași a aplicat o serie de măsuri active care au vizat integrarea pe piața muncii a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creșterii șanselor de ocupare a […]