Evenimente organizate de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași

În a doua parte a lunii mai, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a organizat 5 evenimente în contextul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013).

În data de 16 mai 2014, BRCT Călărași a organizat în Pleven, o vizită cu scopul de a prezenta reprezentanților mass media rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik-Orehovitza-Road III-137 şi modernizarea DJ-544 Urzica Ștefan cel Mare” (cod MIS-ETC 548) și, implicit, impactul PCT Ro-Bg 2007-2013 la nivelul regiunii.Proiectul cu o valoare totală eligibilă de 6,7 milioane de euro s-a concretizat în 16 km reabilitați din districtul Pleven și modernizarea a 12  km din județul Olt. Evenimentul a oferit ocazia jurnaliștilor de a afla informații direct de la beneficiar, în timp ce pentru ceilalți participanți – reprezentanții factorilor de decizie şi ai societății civile din districtul Pleven, a constituit prilej de schimb de bune practici în domeniul îmbunătățirii facilităților de transport transfrontalier.

Pentru a veni în sprijinul partenerilor implicați în proiectele selectate spre finanțare în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013 și aflate în acest moment în etapa de contractare, BRCT Călărași a organizat în data de 22 mai 2014, în Alexandria un workshop cu scopul de a prezenta mecanismul de implementare a proiectelor finanțate prin program.

Discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor domenii de interes cu privire la procesul de implementare a proiectelor, rolul și reponsabilitățile partenerilor implicați, precum și principalele prevederi contractuale. Echipa BRCT Călărași a oferit detalii despre procesul de contractare, documente utilizate în derularea contractelor de finanțare (cererea de avans/rambursare, graficul de rambursare, raportul de progres și documentele justificative, solicitarea de control de prim nivel) informaţii utile despre prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PCT Ro-Bg 2007-2013 și ale Ghidului de Informare și Publicitate inclus în Manualul de Implementare a Proiectelor, pentru realizarea măsurilor de informare și publicitate la nivel de proiecte.

Celelalte 3 evenimente au fost destinate exclusiv beneficiarilor Programului și au fost organizate după cum urmează: Giurgiu-23 mai, Vratsa-27 mai și Drobeta Turnu Severin-28 mai 2014. Aceste întâlniri tehnice s-au concentrat pe aspecte privind implementarea proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile în contextul PCT Ro-Bg 2007-2013.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectele finanțate, precum și stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, vă invităm să accesați pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.  

 

Please enter banners and links.

Next Post

Concursul ,,Gestionarea corectă a deşeurilor şi promovarea turismului durabil” la cea de a V a ediţie

vin mai 30 , 2014
În perioada 23-25 mai, municipiul Călăraşi a găzduit cea de a V a ediţie a Concursului Naţional cu participare internaţională, intitulat ,,Gestionarea corectă a deşeurilor şi promovarea turismului durabil”. Competiţia, organizată la iniţiativa Colegiului Tehnic „Ştefan Bănulescu” din Călăraşi  a reunit 150  elevi şi profesori din 14 judeţe din ţară […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!